Realfag starter med undring

Barnehagebarn og forskere bruker samme metode. De starter med undring, lager en hypotese, gjør sine undersøkelser, og konkluderer.

Les mer >>

Påskens budskap i barnelitteraturen: Tilgivelse(1) eller Livets seier over døden(2)?

Mange synes det er vasnkelig å formidle det kristne budskapet bak påsken. Hva ligger egentlig i påskebudskapet?

Les mer >>

Andre har pult!

Det går for tiden en høylytt debatt om barns seksuelle lek i barnehagen. Pia Friis kan vel sies å ha initiert den, godt hjulpet av Dagbladet. Her er en historie fra en barnehage.

Les mer >>

Barnehagen som flerkulturell arena

Dette er en semesteroppgave som er skrevet i Påbygningsstudie i ”Flerkulturell forståelse”, Høgskolen i Oslo 2001 av Katrine Giæver. Katrine Giæver var ferdig utdannet førskolelærer i 1988.

Les mer >>

Hva er lurt og hva er lov? - (artikkel 1)

- Barnehagebilder og barns medvirkning.

Les mer >>

Påskebudskapet i barnelitteraturen

Barnebøker er enkle i formen og har gjerne ett tydelig budskap. Derfor kan barnebøker synliggjøre hvordan ulike forståelser av kjernen i kristen tro kommer til uttrykk i forkynnelsen gjennom ulike begrepsbruk og ulikt fokus.

Les mer >>

Ut på tur, aldri sur

I denne artikkelen tar Line Bye et oppgjør med den norske turmentaliteten. Er det ok å mislike å gå på tur? Ta debatten her!

Les mer >>

Det digitale bildet som støtte til språkutviklingen

Det digitale bildets muligheter i barnehagen er mange.

Les mer >>

Barn kan! Rotgrønnsaker

Dette er en rett som helt fint kan gjøres klar dagen før

Les mer >>