I den nye rammeplanen for barnehagen, gjeldende fra 1. august 2006, presenteres et syn på læring som i stor grad samsvarer med Vygotskij's "Proximal Zone of Development".

Denne artikkelen er kun åpen for medlemmer Barnehageforum.

For å lese hele artikkelen må du logge inn (øverst til høyre i menyen).
Dersom du ikke er medlem må du melde deg inn for å få full tilgang.