Pandemien har skapt en krise i barnehagene – en krise som handler om slitne og demotiverte ansatte, fordi de har stått i en særdeles krevende situasjon altfor lenge. Hvordan vi jobber oss gjennom denne krisen vil være helt avgjørende for kvaliteten på det pedagogiske tilbudet i barnehagene fremover.

Utviklingsforum har invitert forskere og eksperter med kriseledelse som sitt fagfelt, for å dele av sin kunnskap og erfaring med ledelse i bratte oppoverbakker. Nå trenger vi dyktige ledere som forstår hvordan man leder gjennom krevende og vanskelige tider.

Konferansen strømmes digitalt, det vil si at du kan følge konferansen der du er. Vi legger også opp til at du/dere kan delta aktivt med spørsmål og innspill til foredragsholderne underveis.

23MAI

09:00
Bent Høie:
Hva har vi lært og veien videre
09:25
Jon-Håkon Schultz:
Pass på deg selv, mens du hjelper andre
10:10
Pause
10:20
Kristin Aase:
Ledelse i krise og stress
11:05
Mimi Bjerkestrand:
Våre erfaringer i Bergen kommune
11:45
Karoline Kopperud:
Utslitte og stressede ledere
12:40
Lunch
13:25
Robert Ullmann:
Våre erfaringer i Kanvas
14:10
Pause
14:20
Hege Valås:
Bemanningsutforderinger under pandemien
15:00
Pause
15:10
Magritt Lundestad:
Konfliktløsning
15:45
Slutt
Bent Høie
Hva har vi lært og veien videre
Pandemien påvirket oss alle. For barn og unge var det ekstra vanskelig at det normale livet ikke var der lengre. Bent Høie var Helse- og omsorgsminister fra pandemien startet og til høsten 2021. Han vil dele med oss hva han selv erfarte og hva vi kan ta med oss videre.
Jon-Håkon Schultz
Pass på deg selv, mens du hjelper andre
Det er en utfordring å lede og hjelpe andre når du selv befinner deg midt i krisen. Når vi nærmet oss "slutten" på pandemien kom krigen i Ukraina.
Dette innlegget fokuserer på aktiv kriseledelse i barnehagen med ivaretakelse av både barn og voksne. Det gis praktiske eksempler for identifisering av behov – og hvordan kriser kan gjøres mer begripelige og håndterbare. Dette foredraget vil fokusere på viktigheten av psykososial støtte ​​​​​​​gjennom lek, samtaler og læring.
Kristin Aase
Ledelse i krise og stress
Hva som oppleves som krise og stress er forskjellig fra leder til leder. I foredraget får du innsikt hva krise og stress gjør med oss, hvilke unnvikelsesmanøvre vi skal passe oss for og hvilke strategier vi kan bruke for å håndtere krise og stress bedre.
Mimi Bjerkestrand
Våre erfaringer i Bergen Kommune
Mimi Bjerkestrand er direktør for Etat for barnehage i Bergen kommune, og hun kommer for å fortelle om hva barnehagene i Bergen kommune erfarte under pandemien og hvordan de har løst situasjonen nå og fremover.
Karoline Kopperud
Hvordan skape og bevare arbeidsglede blant ledere
Svært mange ledere opplever arbeidet som en primærkilde til stress i livene sine. Hva er effektene av dette og hvordan kan vi snu det? I dette foredraget får du innsikt i forskning på betydningen av stress og arbeidsglede blant ledere og hva som skal til for at ledere opplever arbeidsglede i jobben sin.
Hege Valås
Bemanningsutfordringer før, under og etter pandemien.
Hege Valås er 2. nestleder i Utdanningsforbundet og har arbeidsbakgrunn som pedagogisk leder. Hun kommer for å dele Utdanningsforbundets erfaringer og tanker om hvordan vi best kan løse den vanskelige situasjonen barnehagene har havnet i.
Robert Ullmann
Fra kohort til fellesskap
Etter måneder med organisering i kohort og stor oppmerksomhet rundt smittevern, skal vi flytte fokus ifra å tenke meg og mitt, til å tenke vi og vårt. Et lærende felleskap er viktig for trivsel på arbeidsplassen og for vår utvikling. Er det bestemte aktiviteter eller typer av kontakt som fremmer tillit og samarbeid, og hvordan bygger vi sosial kapital?
Magritt Lundestad
Konflikter bare til besvær?
Magritt Lundestad er dosent ved Oslo Met og står bak en rekke artikler på temaet ledelse og konfliktløsing. Hun har også skrevet boken «Konflikter – bare til besvær? Konfliktløsing i barnehagen». Og det er nettopp konfliktløsing hun skal snakke om på årets Lederforum.
Mimi Bjerkestrand
Våre erfaringer i Bergen Kommune
-->