Det er en økende bekymring for barns psykiske helse,
også i barnehagen. Grunnlaget for livsglede her og nå og
utvikling og læring for fremtiden, er at barna trives i eget liv
og i barnehagen. Og hva kan vi gjøre med og for barn som
ikke trives i barnehagen?

Finn Skårderud
I SKJØNNESTE UORDEN
Nye foreldreskap. Oppvekst i urolige tider. På godt og vondt.
Margareta Öhman
VERN OM BARNS PSYKISKE HELSE
Alle barn har rett til god psykisk helse og sosial
og emosjonell velvære.
Anne Greve
BØR VI SLUTTE Å SNAKKE OM BARNS «VENNSKAP»
I BARNEHAGEN?

Hvordan barnehagen kan bidra til barns vennskap
uten å trigge utenforskap og mobbing.
Kari Olafsen Aunet
DET ER VI SOM VET BEST HVORDAN VI SJØL HAR DET!
Tittelen er hentet fra et intervju med en 5-årig gutt
som forteller om hvordan han har det i barnehagen.
May Britt Drugli
TRIVES SMÅBARNA?
Dette foredraget har søkelys på de yngste barna, de som ennå ikke har et verbalspråk og som derfor ikke selv kan fortelle hvordan de har det i barnehagen.
Sigurd Aukland
TRIVSEL? NÅR LYKKEN STÅR DEN KJEKKE BI?
Forskning viser at relativt mange barn ikke trives
noe særlig i barnehagen. Er det fordi noen barn
utfordrer både oss selv og andre?
Sondre Bjaberg
BARN SOM IKKE TRIVES – VÅRT ANSVAR!
Det kan være mange grunner til at noen barn ikke
trives i barnehagen.
Hva kan vi gjøre med og for barna som ikke trives i barnehagen?
-->