Barnehageforum etablerte i år et barnehagestipend for å fokusere på barns medvirkning. Prisen er kr 50.000,- fordelt på to barnehager, og her er vinnerne.

Vi mottok mange gode søknader på Barnehagestipendet. Dessverre kunne vi bare velge to vinnere. De har vunnet på bakgrunn av flere faktorer, blant annet for en veldokumentert søknad, god sammenheng mellom budsjett og prosjekt og, ikke minst, for at de har tydeliggjort hvordan barna vil medvirke på prosjektet. Her er vinnerne:

Stiftelsen Maurtua barnehage for prosjektet: ”Ulikhet er en styrke”

Bråtveit barnehage for prosjektet ”I et eventyr”

Vi kommer til å følge begge prosjektene i tiden fremover slik at alle medlemmer av Barnehageforum kan dra nytte av erfaringene. Med dette vil vi igjen takke alle som har sendt inn søknader og ønske dere lykke til med det pedagogiske arbeidet i tiden fremover.