Selvstendige og selvsikre barn

Artikkelforfatteren gir oss en kort innføring i montessori-pedagogikken.

Les mer >>

Montessori pedagogikken – fra en observatørs synspunkt

Montessoripedagogikken både fascinerer og provoserer mange. På mange måter er det mye som likner en mer ”vanlig” barnehage. Men hva er nå en ”vanlig” barnehage? Det er jo store variasjoner. Samtidig er det klart at montessoribarnehager har en del ting til felles i sitt teorigrunnlag og i sin praksis som andre barnehager ikke har.

Les mer >>

Om likestillingsarbeidet i barnehagen

Mirsada Blazevic fra Høgskolen i Vestfold har skrevet en tankevekkende bacheloroppgave om likestillingsarbeid i barnehagen.

Les mer >>

Barn - media og familiepolitikk

Dag Hallen oppsummerer litt av sitt engasjement på området media og pedagogikk.

Les mer >>

Konsekvenspedagogikk, - en kort innføring

Hva slags tanker ligger bak konsekvens-pedagogikk? Kjelle barnehage i Akershus er den eneste barnehagen Tone Rebbestad kjenner til som følger denne modellen.

Les mer >>

Selvstendige og selvsikre barn

Artikkelforfatteren gir oss en kort innføring i montessori-pedagogikken.

Les mer >>

Barnehager med god kvalitet gjør en forskjell

Kvaliteten på barnehagetilbudet er avgjørende for effekten

Les mer >>

Barnehagen med god tid

I steinerbarnehagen er de kritiske til å forsere barns utvikling

Les mer >>

Prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon er viktige læringsverktøy

Denne artikkelen tar opp erfaringer fra et endringsarbeid i forhold til den nye barnehageloven.

Les mer >>