Fikk ned sykefraværet

Godt samarbeid med NAV, og systematisk arbeid, fikk sykefraværet i Holtet barnehage til å gå kraftig ned.

Les mer >>

Trivsel i personalgruppen

For å få til god trivsel på arbeidsplassen kreves det at både ledere og medarbeidere involverer seg.

Les mer >>

Hvorfor er det viktig å gjennomføre medarbeidersamtaler?

En medarbeidersamtale kan være gull verdt hvis du som leder gjør dette riktig

Les mer >>

Rekruttering av nye medarbeidere

Å ansette riktig person kan bidra til økt energi og kvalitet, mens en feilansettelse kan tappe barnehagen for energi

Les mer >>

Personalbarn ingen adgang

Å ha personalets barn i barnehagen skaper så mange problemer at mange sier nei

Les mer >>

Strategier for å forebygge konflikter

Sjekkliste med de personlige, sosiale og organisatoriske ressurser som du kan bruke for å forebygge konflikter.

Les mer >>

Hvordan skrive en saklig og informativ attest?

Det er viktig å tenke nøye gjennom hva du ønsker å formidle om arbeidstakeren som slutter hos deg

Les mer >>

Den gode samtalen!

God kommunikasjon er en viktig suksessfaktor for å lykkes med å utvikle organisasjonen. I dialogen må du ha fokus på medarbeiderens styrker, du må være nærværende og om nødvendig ta en time-out.

Les mer >>

Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse er en strategi som peker på pedago­gisk leders mulighet til å lede sitt arbeidslag på en systematisk og målrettet måte, tilpasset individuell utvikling og kollektiv innsats.

Les mer >>