Den mest spennende jobben i barnehagefeltet på mange år, blir nå ledig

Etter mer enn 20 år i redaktørstolen for Barnehagefolk  ønsker Klausine Røtnes nå å gi staffettpinnen videre til nye krefter. Hennes bestilling til oss som skal ansette ny redaktør er:

GÅ UT OG FINN EN SKRIVEKYNDIG OG SPRÅKSIKKER PERSON SOM BRENNER FOR BARNEHAGEFELTET!

Pedagogisk Forum og BarnehageForum søker Redaktør til tidsskriftene Barnehagefolk og Verktøykassa.

Barnehagefolk er et velrenommert 25 år gammelt tidsskrift som publiserer pedagogisk fagstoff til hele barnehagemrådet. Målet er å tilføre ny kunnskap til barnehagene og være med å sette dagsorden i barnehagedebatten.

Verktøykassa er et tidsskrift som gir barnehagefolket ideer og inspirasjon til bruk i det daglige arbeidet.

Begge tidsskriftene skal videreutvikles og fornyes, og den nye redaktøren vil sammen med oss og vårt faglige miljø spille en viktig rolle i denne prosessen.

Den nye redaktøren vil ha et tett samarbeid med redaksjonen i nettstedene  www.barnehageforum.no og www.barnehageforumstudent.no . Barnehageforum og Barnehageforumstudent er abonnementsbaserte faglige verktøy på internett for barnehager og førskolelærerstudenter.

Sentrale arbeidsoppgaver for redaktøren vil være å:

  • redigere og produsere 4 nummer (a 100 s.) av Barnehagefolk og Verktøykassa (a 40s.) pr. år.
  • lede redaksjonsgruppen
  • lede arbeidet med å videreutvikle tidsskriftene Barnehagefolk og Verktøykassa
  • levere innhold til Barnehageforums internettplattform
  • utvikle et bredt nettverk innenfor praksisfeltet og fagmiljøet

Vi ser etter en person

  • med barnehagefaglig bakgrunn, med både  praktisk erfaring og  god oversikt over utvikling og forskning innen pedagogikk og/eller fagdidaktikk. Søkeren må være språksikker og kreativ. med barnehagefaglig bakgrunn, med både praktisk erfaring og god oversikt over utvikling og forskning innen pedagogikk og/eller fagdidaktikk. Alternativt en person med journalistutdanning, evetuellt redaktørerfaring, med kunnskap fra fagfeltet barn og unge
  • som kan bidra til å løfte Barnehagefolk og Verktøykassa til nye høyder
  • som har evne til selvstendig arbeid og å jobbe i team
  • som har evnen til å begeistre og inspirere sine kollegaer
  • som er kontaktskapende og initiativrik

Tiltredelse: 1. februar 2010 – kan avtales nærmere

For den aktuelle kandidat tilbyr vi:
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, faglig utvikling og et kreativt og godt arbeidsmiljø Samt påvirkningsmuligheter til å forme de viktigste tidsskriftene for barnehagesektoren. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 15. november

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kjell Simonsen tlf.21 53 03 33 eller Trond Kristoffersen tlf. 21 53 03 32. Søknad sendes til: Habitus as, Postboks 9266 Grønland
0134 Oslo. Merk konvolutten ”Søknad”