Denne quizen tar for seg noen sentrale teoretikere og begreper, knyttet til pedagogikkens verden.

Vet du hva en diskurs er? Og hva betyr egentlig didaktikk? I løpet av studetiden er det mange begreper som dukker opp, som kan være vanskelige å få taket på. Denne lille oppgaven tar for seg noen av disse begrepene, samt noen av teoretikerene som kan knyttes til dem. Det er viktig å legge til at begreper som oftest innehar ulike forståelser. Ta deg derfor gjerne tid til å forsøke å finne andre betydninger av de ulike begrepene som dukker opp i quizen.

Lykke til!


Ta quizen her: Begreper og teoretikere