Sandkassa: Idyll og maktmisbruk

Mange ettåringer tilbringer store deler av utetiden sin i sandkassa. Men hva skjer egentlig der, og er de der frivillig?

Les mer >>

Gi skolestarterne en god start

Involver barna i planene for hvordan dere skal få til en god overgang mellom barnehage og skole

Les mer >>

Fant en arena for fortellingene mine

Det handler om tekst og rytme. Om følelser, fortellinger og kreativitet. Slampoesien ble Marius Beatles Abrahamsens inngang til det levende språket.

Les mer >>

Ny i barnehagen

Det er ikke alltid like greit å være tre år og møte barnehagen for første gang. Det er mye nytt og mye man er usikker på.

Les mer >>

5-åringer fortjener bevisste voksne!

5-åringer er ikke like. Derfor må de møtes med ulikhet. Og hverdagen de møter i barnehagen må gir rom for mestring. Derfor må tilbudet til 5-åringene omfatte mangfold og bredde både i mål, innhold og aktiviteter.

Les mer >>

Rammeplan for barnehagen

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Les mer >>

Data i barnehagen . en masteroppgave

Denne oppgaven er en kartlegging av hvilken rolle IKT og digitale verktøy spiller i arbeid med barna i barnehagen.

Les mer >>

Setter pris på lengre tilvenning

Foreldrene er positive til forsøket med flere dager tilvenning i fire Lørenskog-barnehager.

Les mer >>

Oppdragelse, pedagogisk dokumentasjon, lek og demokrati

Forfatteren argumenterer for pedagogisk dokumentasjon som viktig virkemiddel i en oppdragelse til et demokratisk samfunn.

Les mer >>