Barnehageforum - Flere barnehagelærere – hvordan skal vi bruke dem?

En høyere andel barnehagelærere er endelig i sikte. Men hvordan skal barnehagen utnytte denne ressursen på beste måte?

– Flere barnehagelærere i barnehagen er en sak profesjonen og fagforeningen har sloss for i mange tiår. Derfor er det svært gledelig at vi nå, for første gang, ser ut til å ha fått politisk gjennomslag for det. Men det gir samtidig noen utfordringer. Hvordan skal barnehagene bruke den nye ressursen, til beste for barna? Og hva blir styrers oppgaver oppi dette? spør Morten Solheim, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet.
 

Bra ­– men ikke godt nok

– Utdanningsforbundet sier i sin høringsuttalelse at forslaget til skjerpet pedagognorm er et viktig steg i riktig retning, men at forslaget ikke går langt nok. Forbundet er uenig i at normen skal gjelde for barnehagen som helhet, noe som vil kunne føre til at enkelte barn må "dele" sin pedagogiske leder/barnehagelærer med et større antall barn enn hva normen tilsier.
 
– Utdanningsforbundets mål er at minst 50 % av de ansatte, som er i direkte arbeid med barn, skal ha barnehagelærerutdanning. Derfor har vi foreslått et lovkrav i tråd med Øie-utvalgets innstilling fra 2012. Departementet foreslår en mindre ambisiøs norm, som vil gi rundt 44 % barnehagelærere.
 
Konferanse: Lederforum 2018

Fra 1. august 2018 får vi sannsynligvis en bemanningsnorm og en bedre barnehagelærernorm. Det er på tide å diskutere hvordan denne ressursen kan benyttes på best mulig måte. Hvordan stiller vi oss til de utfordringer og muligheter som følger med flere barnehagelærere? Vi tar debatten på Lederforum 2018.

I tillegg setter vi blant annet fokus på:

  • Ledelse som balanse mellom nærvær og ambisjon
  • Tar du sjansen på tillit i din ledelse?
  • Kan du lede oppover?
 
 
– Hva gir medlemmene hos dere uttrykk for, hva tenker de om de foreslåtte endringene?
 

Optimisme og usikkerhet

– Jeg kan ikke gi noe enhetlig svar på vegne av alle medlemmene i Utdanningsforbundet, men i all hovedsak ser barnehagelærerne ut til å være svært positive til en styrket barnehagelærernorm.
 
Mange skulle nok ønske seg en ytterligere styrket norm, og ikke minst en lovhjemmel knyttet til gruppestørrelse. Viktige spørsmål som må stilles når en ny norm skal innfases, er eksempelvis hvordan vi kan sikre at barnegruppene ikke blir for store, og hvordan vi kan sørge for at alle barn møter flere barnehagelærere. For Utdanningsforbundets del er det også viktig å diskutere hvordan fremtidige arbeidstidsordninger kan se ut når en ny barnehagelærernorm er på plass.
 
– Et viktig prinsipp Utdanningsforbundet har pekt på er at ett ekstra barn utover lovbestemt gruppestørrelse må utløse en hel nye barnehagelærerstilling, ikke bare en viss økning i prosent. KD foreslår gruppestørrelse på 14 og 7 barn, over og under tre år, mens vi går inn for 12 og 6 barn, sier Solheim. – Vi står ovenfor en viktig historisk begivenhet: Barnehagene kan for første gang på mange tiår få en styrket barnehagelærernorm. Det er flott. Likevel er det slik at selv om noe reguleres på sentralt nivå, står det fortsatt igjen en del ting som må løses i den enkelte barnehage.
 
– Ikke minst derfor er det også så viktig at alle ledere i barnehagene går inn i de diskusjonene vi nå står ovenfor, at de som har erfaringer med flere barnehagelærere deler disse, og at vi etter hvert får tydelige alternativer vi kan drøfte. Samtalen vi skal ha under Lederforum, og de andre innslagene der, vil forhåpentligvis være et bidrag til dette, sier Morten Solheim.