Båthavna barnehage er en småbarnsbarnehage med tjueto barn fra 0-3 år. Vi som jobber i Båthavna barnehage mener at de små barna er kompetente mennesker som både vet og kan mye. De er vitebegjærlige, nysgjerrige og vil gjerne utforske. Vi venter ikke til barna blir «større», vi starter her og nå! (Årsplan, Båthavna barnehage, 2016).

Vår barnehage ligger i Gjøvik kommune som er en realfagskommune, og i Båthavna har vi fått fokus på å sette ord på det realfaglige vi allerede gjør. «Båthavna magic – smått er rått» er tittelen på årets prosjekt, der vi vil ha fokus på de magiske øyeblikkene hverdagene våre er fylt opp av. I jobben med blant annet realfag opplever vi mange magiske øyeblikk gjennom undring, lek, glede og begeistring.
 
Januar 2016 innledet vi en prosjektperiode der vi skulle leke med vann, og fryse vann til is. Noen realfaglige begreper dreide seg om temperatur og vekt. Varm, kald, fryse, smelte, tung, lett. Båthavna barnehage har flere år hatt vann og is prosjekt, og i år var vi veldig heldig med været, stabile lave temperaturer har gjort at byggverket har blitt så stort som aldri før! Prosjektet har engasjert barna, og vi i personalet har også vært så ivrige at vi har satt vann til frys så å si hver eneste dag og gledet oss over de mange minusgradene!
Gjennom prosjekttiden har vi undret oss sammen over vannets egenskaper, både i flytende og etter hvert i fast form. Vi har brukt ulike måter å farge vannet på, og vi har lagt oppi ulike gjenstander. Vi har undret oss og sett hvordan ulikt naturmateriale, papirstjerner, knekkebrød og et hjerte har fryst fast og blitt værende inne i isblokken. Vi har hatt vann i isbokser, bakker, plastkasser, melkekartonger og ballonger.
 
Utgangspunktet innendørs har vært lek med vann og materialer, og ute har vi konstruert en isborg. Ett-, to- og treåringene har deltatt etter alder og forutsetning. Alle har lekt med vann, og fått kjenne på fryst vann. Det er for det meste barna fra cirka 2,5 år som har bygget borgen, noe som var ganske vanskelig fordi isblokkene ble tunge. Alle barna som har fraktet isblokker fra «verkstedet» til byggeplassen har vært enige i at isblokkene er tunge, og de har vekslet mellom å kjøre dem i traller, eller dytte og skli dem bortover på snøen.
 
Så fort is-borgen begynte å ta form, så vi leken utvikle seg i det nye lekemiljø. Barna ville oppleve isen med kroppen sin, klatre på, sitte på, skli over, være inni, slikke på … Når vi hadde fått fire vegger ble det parkert traller der inne, noen satte inn en stol, det var et sted for rollelek. Mange av barna har stoppet opp under lek i borgen, og tatt seg tid til å studere isen. Ikke én isblokk er lik en annen. Voksenrollen er et sted mellom å hjelpe barna å sette ord på det de ser, og samtidig være lydhør for barnas egne ord og betraktninger.
 
Parallelt med isborgen, har barna blitt fortalt eventyret om trollet som hadde så kaldt hjerte at det var helt fryst til is. For at trollet kunne få isen vekk fra hjertet foreslo barna ulike måter, som å klippe det opp eller få en krokodille til å spise på det, men til slutt kom de frem til at de trengte noe som var varmt for å smelte isen. Det var derfor spennende å se hva som skjedde med isborgen vår da sola begynte å varme.
 
 
Full aktivitet med bygging. I borgen er Andrea, Theo-Caspian og Simon. Kine Engevold støtter barna i byggeleken. Det er best at det er skikkelig kaldt når vi bygger slik at vannet fra vannkanna fryser fast den nye blokken med en gang vannet helles over.