Om IKT i barnehagen

Temahefet om IKT i barnehagen gir en solid innføring i bruken av digitale verktøy, men mangler mye på gode ideer til kreativ bruk.

Les mer >>

Barn og data med vekt på skapende og utforskende aktiviteter

Her finner du mye nyttig fra fire førskolelærere som har tatt viderutdanning i IKT for førskolelærere. Den er et glimrende utgangspunkt for prinsipper runt arbeidet med IKT i barnehagen.

Les mer >>

Data i barnehagen . en masteroppgave

Denne oppgaven er en kartlegging av hvilken rolle IKT og digitale verktøy spiller i arbeid med barna i barnehagen.

Les mer >>

Digitale fortellinger – nyttig verktøy i barnehagene

Digitalt fortalte historier er en multimedieproduksjon med bilder, tekst og lyd

Les mer >>

App’er som pedagogiske hjelpemiddel-del 3

Denne gangen ser vi på apper som bidrar til å stimulere den kognitive utviklingen

Les mer >>

En verden full av digitale muligheter

Det nytter ikke å innføre IKT som et satsningsområde i rammeplanen uten tilstrekkelig finansiering til å sette dette ut i praksis.

Les mer >>

Datatilsynet reagerer

Datatilsynet ber nå Oslo Kommune redegjøre for innføringen av pilotprosjektet "Her kommer jeg...".

Les mer >>

Hverdagslig IKT som alle kan få til

Hvorfor skal vi egentlig kunne noe om bruken av digitale verktøy med barn og hvorfor er det egentlig relevant å dra en pc inn i barnehagen?

Les mer >>

Barnehagens digitale tilstand

Nasjonal kartlegging av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen

Les mer >>