Det første mange tenker på når de hører ordet «teknologi» er kanskje en mobil, et nettbrett eller en datamaskin, men teknologi er så mye mer enn det!

Hva er teknologi?

En pinne som ligger på bakken, er en del av naturen. Men når et menneske tar den opp og bruker den som et redskap, er det teknologi (Sundin, 1991). Teknologi er kunnskap om tingenes verden i motsetning til naturvitenskap som er kunnskap om naturen. Et teknologisk produkt kjennetegnes ved at det er et redskap, som fyller en oppgave og har en funksjon. Teknologi bygger på håndverkstradisjonene, men omfatter i dag både digital teknologi og de ulike ingeniørdisiplinene.
 
Gjennom teknologi utvikler vi hjelpemidler som skal gjøre verden bedre og lettere for oss, for å løse en utfordring eller dekke et behov. Et oppdrag setter i gang en skaperprosess der vi bruker kreativitet, oppfinnsomhet, materialkunnskap etc.til å løse oppdraget og skape noe nytt.
 
 
Målet med naturfag er å forstå verden mens målet med teknologi er å endre verden. Gjennom teknologi søker vi å utvikle hjelpemidler som skal gjøre verden bedre og lettere for oss. Svært mye av dagens teknologi er basert på naturvitenskapelig kunnskap siden teknologien ofte utnytter ulike naturvitenskapelige prinsipper. Men det er ikke nødvendigvis den naturvitenskapelige kunnskapen som kommer først. Dampmaskinen ble utviklet som et teknologisk produkt før man hadde kunnskap om partikkelmodellen og kunne forklare fenomenene trykk og faseoverganger. Samtidig er utvikling av naturvitenskapelig kunnskap avhengig av stadig bedre teknologi. For eksempel var utvikling av bedre linser til teleskop nødvendig for å kunne se ut i verdensrommet og endre vårt verdensbilde fra geosentrisk til heliosentrisk. De siste tiårene har digital teknologi fått en stadig mer sentral plass i samfunnet. Fleksibiliteten og tilgjengeligheten til den digitale teknologien har ført til at den nå er integrert i mange andre teknologier. Det er dette som gjør at digital teknologi påvirker nær sagt alle fagområder og store deler av samfunnet.
 


Hvorfor er teknologi viktig i barnehagen?

Arbeid med teknologi i barnehagen er forankret i Rammeplanen, men det er flere argumenter for at barn bør få erfaringer med teknologi. Å la barn skape noe er naturlig og engasjerende for dem. Ved å legge til rette for dette er barnehagen med på å legge grunnlaget for kreative og skapende mennesker for fremtiden. Videre er det viktig å bevisstgjøre barn på hvilken innvirkning teknologien har på oss mennesker og samfunnet vårt, og i hvilken grad teknologien vi omgir oss med har et bærekraftig livsløp.