Barnehageforum - Hvordan prøvetiden bør brukes

Prøvetiden gir barnehagen en mulighet til å teste ut ansettelsesforholdet før arbeidsmiljøloven gir den ansatte fullt stillingsvern.

Torbjørn Evjenth arbeider hos advokatfirmaet 

Han er i hovedsak engasjert med juridiske problemstillinger knyttet til det han er mest interessert i: idrettsjuss, arbeidsrett og generell konfliktløsning.
Ta gjerne kontakt med Torbjørn på: evjenth@dehn.no / tlf.: 975 09 573

Prøvetid innebærer blant annet at terskelen for oppsigelse er lavere enn etter prøvetiden, og det er en av flere grunner til at det er viktig å bruke denne perioden godt. I denne artikkelen blir det pekt på hvordan barnehagen bør bruke prøvetiden.

 

Arbeidsmiljølovens regler om prøvetid

Prøvetid kan avtales skriftlig for en periode på inntil seks måneder, og det er anledning til å avtale oppsigelsestid på kun 14 dager. Terskelen for å si opp en ansatt i prøvetid er lavere enn etterpå, men barnehagen må fortsatt kunne vise til gode grunner.

Ved oppsigelse i prøvetid har den oppsagte i utgangspunktet ikke rett til å stå i stillingen. Etter prøvetiden er utgangspunktet det motsatte: Da kan den oppsagte kreve å stå i stillingen inntil grunnlaget for oppsigelsen har blitt prøvd av en domstol.

Det er anledning til å forlenge prøvetiden hvis den prøvetidsansatte har fravær som ikke er forårsaket av barnehagen, men da må adgangen til forlengelse være avtalt skriftlig, og varsel om forlengelse må være gitt skriftlig før utløpet av prøvetiden.

 

En fordel å være tydelig på hva som forventes

For å kunne teste den prøvetidsansatte, bør barnehagen være tydelig på hva som forventes i prøvetiden. Aller helst bør forventningene være målbare.

Dette kan for eksempel inkludere forventninger til løsning av daglige rutiner i barnehagen, eller til samarbeid med kolleger og foreldre. Målsetninger hjelper ikke bare den ansatte å forstå bedre hva som forventes, men kan også gi barnehagen noe konkret å måle prestasjonene opp mot.

 

Oppfølging underveis

Vi anbefaler regelmessige tilbakemeldinger i løpet av prøvetiden. Dette kan for eksempel gjøres ved fra starten av å planlegge oppfølgingssamtaler ca. to og fire måneder inn i prøvetiden. Det kan også avholdes oppfølging oftere ved behov.  

Hvis det er noe som ikke fungerer som forventet, bør den ansatte få tydelig tilbakemelding slik at vedkommende får muligheten til å forbedre seg. Hvis barnehagen senere bestemmer seg for å avslutte ansettelsesforholdet ved å gi oppsigelse i prøvetiden, vil en slik tilbakemelding kunne bli et viktig poeng. Det er derfor viktig å kunne dokumentere tilbakemeldinger som er gitt underveis. Dette kan for eksempel gjøres ved å skrive punktvis i en e-post hva det ble gitt tilbakemelding om, og hva det er forventet at den ansatte har fokus på videre i prøvetiden.

Det vil ofte også være fornuftig å ha noe skriftlig å vise til når det gjelder hvilken opplæring den prøvetidsansatte har fått.

 

Rutinemessig evaluering

Mot slutten av prøvetiden bør barnehagen alltid ha en evaluering av hvordan den ansatte har fungert i prøvetiden. Ofte vil dette innebære at man bare konstaterer at ansettelsesforholdet skal fortsette, men hvis barnehagen derimot ønsker å avslutte arbeidsforholdet er det viktig å starte oppsigelsesprosessen tidlig nok.

Selv om terskelen for å si opp en ansatt i prøvetid er lavere enn ellers, er det samme krav til oppsigelsesprosessen. Det må derfor settes av nok tid både til å gjennomføre drøftelsesmøte og til å sende oppsigelse rekommandert i post slik at den blir mottatt før prøvetiden er over.