Barnehageforum - Kurs

Lek er en naturlig arena for språkutvikling, og ofte overser vi hvilket potensiale leken har når det gjelder nettopp barns språkutvikling. For å oppdage dette må vi nærgranske lekens vilkår og forutsetninger og skape møteplasser for lek som lokker og utfordrer barna til lek som er rik på språk.

Under kurset vil Margareta Öhman blant annet berøre følgende temaer:

  • Hva forteller forskningen oss om sammenhengen mellom lek og språk?
  • Å kunne leke – fra den spede begynnelse til lekevirtuoser
  • Barns rettigheter og pedagogenes oppdrag
  • Hvordan tenker vi om kontinuitet og progresjon i leken?
  • Seks aspekter ved rollelekens progresjon
  • Skap dynamiske møteplasser for lek
  • Hvordan kan pedagogen støtte leken og språket?
  • La oss bygge et lekens bibliotek!


Margareta Öhman er legitimert psykolog, familieterapeut og barnekulturviter. Hun har mange års erfaring som veileder i barnehager og er hyppig brukt som foreleser rundt om i Norden.

-->