Barnehageforum - Munch i barnehagen

Om Munch i Barnehagen


Munch i barnehagen er et pedagogisk opplegg utviklet for å jobbe med Edvard Munchs malerier i førskolegruppa i barnehagen. Yngre barn kan selvfølgelig også delta, men opplegget er laget med tanke på femåringene. Opplegget består av syv perioder der man jobber med følgende tematikker fra Edvard Munchs produksjon:

 1. Selvportrett – hvem er jeg?
 2. Livsglede
 3. Sorg og savn
 4. Kjærlighet
 5. Angst og redsel
 6. Aggresjon og sjalusi
 7. Nysgjerrighet, drømmer og håp

Vi har også valgt ut noen malerier av Munch som passer inn under hvert tema.  Disse syv temaene består igjen av tre elementer som til sammen utgjør det vi kaller Munchsamlinger:

 1. Jakten på Edvard Munch
  Forfatter Anne Elvedal har forfattet en spennende fortelling om to barnehagebarn som besøker Munchmuseet. Her opplever de å reise i tid, og legger ut på et eventyr for å finne ut mer om Edvard Munch. På veien treffer de sentrale personer fra Munchs liv. Slik blir fortellingen en biografi tilpasset barnehagebarn.
 2. Samtaler om følelser
  Maria-Pia Gottberg har skrevet en veileder i syv deler til hvordan man kan snakke med barn om ulike følelser, gode følelser og vanskelige følelser. Det hører også med forslag til øvelser og aktiviteter.
 3. Maleatelier
  Kunstpedagog Camilla Grieg har gjennomført ulike Munchatelier sammen med barnehagebarn. Her introduserer hun ulike teknikker og ideer. Alt er filmet og ligger som inspirasjonsfilmer for de voksne som skal jobbe med opplegget.

Dermed har vi angitt en struktur på det hele:

Start første samling med å snakke om Munch, og vise selvportrettene som hører med. Les så fortellingen om Munch.

I neste samling kan man oppfriske maleriene og hva som skjedde i fortellingen. Så skal det handle om følelser. Bruk veilederen som hører til dagens tema Selvportrett – hvem er jeg?

Det neste og siste elementet i det første tema Selvportrett – hvem er jeg? er maleatelier. Du finner gode ideer og inspirasjon fra filmene, samt fra artikkelen om å jobbe med kunst i barnehagen.

Når dette er gjennomført, er dere klare for neste tema, og neste kapittel i Jakten på Edvard Munch!

Som i alle pedagogiske opplegg vil både barn og voksnes innspill og grad av interesse underveis påvirke gangen og fremdriften. Kanskje blir barna oppslukt i selvportrettet og ønsker å gjennomføre flere maleøkter med dette. Opplegget Munch i barnehagen er utviklet nettopp med tanke på dette. Det er angitt et forløp, men det er samtidig åpent nok til at det er dere som bestemmer fremdriften. Man kan jobbe med dette opplegget i mange måneder, eller man kan korte det ned og være gjennom på fire uker. Det er opp til dere og barna!

Det er helt nødvendig at den voksne som skal lede Munchsamlingene er godt forberedt på alle elementene. Spesielt samtalene og øvelsene rundt følelser krever gode forberedelser.

Vi ønsker at barnehagene skal dele sine Munchprosjekter med hverandre. Hvis du legger ut bilder på sosiale medier med #munchibarnehagen, så vil disse vises på www.munchibarnehagen.no.

Med ønske om gode Munchsamlinger!
Trond Kristoffersen, Barnehageforum

 

Bidragsytere
Takk til Sparebankstiftelsen for at de hadde tro på prosjektet og bidro med nødvendig økonomisk støtte.
Takk også til Munchmuseet og Hilde Annette Ødegaard for at de ønsker å satse på barnehagene, og for uvurderlige bidrag til utviklingen av konseptet.
En takk skal også rettes til følgende bidragsytere:
Anne Elvedal for en spennende og engasjerende fortelling, Jakten på Edvard Munch.
Maria-Pia Gottberg for en grundig og god veileder til det å jobbe med Munch og følelser.
Camilla Grieg for inspirerende presentasjon av maleteknikker med barn i filmene.

-->