Barnehageforum - Temaheftene til rammeplanen

fjrigjwwe9r5utBFPeriod:WelcomeText
For å støtte barnehagens arbeid er det utarbeiding egne temahefter. Målet er at heftene skal formidle kunnskap og erfaringer som grunnlag for refleksjon.

Les mer om det populære tidskriftet Barnehagefolk.
Ny spennende årgang på vei for 2023!

-->