Sykemeldt - kan det stemme?

Har det hendt at du ikke har trodd på arbeidstakeren når hun har levert inn sykemelding?

Les mer >>

Dårlige ledere gir stressede medarbeidere

Det er få som liker ledere som er impulsive og som styres av følelser

Les mer >>

Skolering av assistenter - en forutsetning for kvalitet

Grunnlaget for læring og utvikling ligger i at vi klarer å skape et miljø der alle har lyst å lære, der det er spennende å finne gode løsninger og der ideer kan prøves ut.

Les mer >>

Skaper gratis pizza varig motivasjon?

Det finnes mange metoder ledere kan bruke for å oppnå resultater på arbeidsplassen

Les mer >>

God ledelse er nøkkelen til godt arbeidsmiljø

Tydelige ledere og god kommunikasjon er nøkkelbegreper når det gjelder å skape godt arbeidsmiljø i barnehagen, mener Hanne Kvaløsæter i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Les mer >>

Som leder skal du forebygge mobbing

Mobbing trives best i stressede arbeidsmiljøer med dårlig ledelse

Les mer >>

Gode råd når du får kritikk som leder

Som leder må du trene på å gjøre kritikk om til noe positivt

Les mer >>

Konflikter og konflikthåndtering

Konflikter er en naturlig del av en hvilken som helst personalgruppe. Når man unngår å håndtere dem kan de skape store problemer. Her følger gode råd for konstruktiv konflikthåndtering.

Les mer >>

En oppskrift på godt arbeidsmiljø

Systematisk arbeid med enkle, viktige tiltak i hverdagen, og stor vekt på sosialt miljø og positive tilbakemeldinge

Les mer >>