Ny som leder i barnehagen - del 2

En informasjonsperm til nye medarbeidere og vikarer bidrar til å gjøre hverdagen enklere

Les mer >>

Lederen har ordet!

Jeg begynte å arbeide som styrer fordi jeg har en visjon som jeg tror sterkt på

Les mer >>

Pedagogisk leders arbeidsoppgaver

Dette er en studentoppgave der pedagogisk leder blir satt under lupen. Den tar for seg pedagogisk leders oppgaver og hvordan tidsbruken til pedagogisk leder ser ut.

Les mer >>

Skal du takke ja eller nei til lederjobben?

Har du et stort behov for å få klapp på skulderen? Da er lederjobb kanskje ikke den rette veien for deg

Les mer >>

Født til ledelse

Medfødte egenskaper og intelligens forklarer en del av den dyktige leders ferdigheter

Les mer >>

De nye pedagogene i barnehagen

I denne kronikken utfordrer Kenneth Pettersen til diskusjon om stillingen Pedagogisk Leder 2.

Les mer >>

Har du konflikter på jobben?

Hvilke type konflikt er mest vanlig på din arbeidsplass?

Les mer >>

Har ikke tid til å lede eller prioritere lederutvikling

Det skrives mange artikler og bøker om å ta kontroll på tiden. Det finnes råd men det hjelper dessverre lite de som ikke har tid til å lese, diskutere og reflekter. Derfor kommer det her en kort artikkel, med noen refleksjonspunkter og et mulig gjenkjennbart eksempel tildiskusjon.

Les mer >>

Har ikke tid til å lede eller prioritere lederutvikling

Det skrives mange artikler og bøker om å ta kontroll på tiden. Det finnes råd men det hjelper dessverre lite de som ikke har tid til å lese, diskutere og reflekter. Derfor kommer det her en kort artikkel, med noen refleksjonspunkter og et mulig gjenkjennbart eksempel tildiskusjon.

Les mer >>