Resultatledelse gir resultater

– Ledere må ha mål, slår de fast i bydel Alna i Oslo. Alle de kommunale barnehagene er involvert i et utviklingsarbeid der resultatmål og resultatledelse er sentrale elementer, og der hver enkelt leder må sette seg personlige mål.

Les mer >>

Ledere kan lære av sine helter

Din hverdag og dine utfordringer er ikke så ulik det dine helter befatter seg med

Les mer >>

Konflikt eller meningsbryting?

Jeg mener arbeidslivet burde lagt mye større vekt på verdien av uenighet. Skal vi få til nytenkning, er det viktig å få lov til å bryne seg på motsetninger og få komme fram med motstridende syn.

Les mer >>

Spørsmål om pedagogisk grunnsyn

Når man jobber med pedagogisk grunnsyn kan det være til nytte med noen konkrete spørsmål. Grunnsynet dukker opp når man må forklare hvorfor.

Les mer >>

Å ha felles verdier

Verdier er noe vi ønsker, noe som peker mot en tilstand vi gjerne vil fremme

Les mer >>

Sykemeldt – nå igjen?

Barnehageansatte har høyere sykefravær enn de fleste andre yrkesgrupper. Hvorfor er det slik? Og hvordan kan man få sykefraværet ned?

Les mer >>

Vurdering i hverdagen

For å unngå for mye synsing, er det viktig med gode vurderingsrutiner. Vurdering baseres på innsamlede data. Men spørsmålet er hvilke data og hvordan vi skal skaffe dem.

Les mer >>

Positiv psykologi gir mindre sykefravær

Ledere som har tatt i bruk positiv psykologi opplever lavere sykefravær og mindre utskifting av personalet.

Les mer >>

Ta pauser når du snakker til en forsamling

Understrek ditt budskap ved å være stille noen sekunder!

Les mer >>