Debatter ledelse!

Flat struktur, likhetsidealer og ønsker om konsensus bidrar til å usynliggjøre at førskolelærerne er barnehagens fagpersoner

Les mer >>

Suksesskriterier for endringsledelse

Å være leder i tider med stor endring er ofte utfordrende. Denne nettverksrapporten inneholder mye nyttig.

Les mer >>

Lederskap kan læres

Er det mulig å være både en god pedagog og leder?

Les mer >>

Har ikke tid til å lede eller prioritere lederutvikling

Det skrives mange artikler og bøker om å ta kontroll på tiden. Det finnes råd men det hjelper dessverre lite de som ikke har tid til å lese, diskutere og reflekter. Derfor kommer det her en kort artikkel, med noen refleksjonspunkter og et mulig gjenkjennbart eksempel tildiskusjon.

Les mer >>

Refleksjon som redskap for lederen

Refleksjon er muligens noe av det mest naturlige og samtidig noe av det mest kompliserte et menneske kan bedrive. I en pedagogisk hverdag med stadig nye utfordringer, er refleksjon nødvendig.

Les mer >>

Ord du som leder bør unngå å bruke

Som leder vil dine ord veie tungt, det er derfor viktig å bære bevisst hvordan noen av ordene vi omgir oss med kan virke på dine medarbeidere

Les mer >>

Førstehjelp for travle ledere

Har du problemer med å få gjort det du skal gjøre? Førstehjelp for travle ledere kan bidra til å endre diner vaner

Les mer >>

Lederen har ordet!

Rettferdighet og samsvar mellom ord og handling er viktig for meg

Les mer >>

Ledelse og holdninger

Hvordan merkes det når en barnehage drives av en tydelig og gjennomtenkt lederstil?

Les mer >>