Å ha personalets barn i barnehagen skaper så mange problemer at mange sier nei

Flere danske barnehager sier nei til å gi plass til personalets barn i egen barnehage.  Lilleskovens børnehave i Nordbokg i Als er en av de stedene hvor personalbarn kun er velkomne som gjester.

Barnehageleder Esther Henriksen sier til Børn og unge at det er et prinsipp som de står fast på i barnehagen. Denne regelen er innført som følge av flere konflikter med utspring i at personalet ikke har klart å skille rollen som mor og pedagog.

I mange tilfeller går det helt utmerket å ha personalbarn i barnehagen, men det har man ingen garanti for på forhånd. Hvis du har et barn som er velfungerende og som ikke søker sin mor hele tiden, kan det være uproblematisk. I motsatt fall, hvis barnet ditt har det vanskelig og ofte er i konflikter med andre barn, så kan det være en stor utfordring og både være mor og pedagog.

Å ta et slikt standpunkt, har også sine omkostninger sier Henriksen. Innimellom har jeg hatt noen fantastiske søkere som jeg kunne tenkt med å ansette, men de har takket nei når de ikke får plass til egne barn i barnehagen.

Kilde: Børn og unge

Hvilke erfaringer har du med personalbarn i din barnehage? Bør det innføres et forbud, eller er det ok å ta inn personalbarn i barnehagen?