Fra noen timer til mange dager - foreldreaktiv tilvenning

Kan foreldreaktiv tilvenning gi barn en nær og trygg relasjon til tilknytningspersonen, og dermed bedre barnehagestart?

Les mer >>

Den gode barnehagen og foreldresamarbeid

I hvor stor grad vektlegger førskolelærere samarbeidet med foreldrene?

Les mer >>

Personalet i barnehagen snakker mest med gutter

Likestillingsarbeidet i barnehagene i Kvinesdal viser at det er stor forskjell på hvordan personalet i barnehagen møter gutter og jenter – og mødre og fedre.

Les mer >>

Prisbelønnet bacheloroppgave

Høgskolen i Østfold har tildelt førskolelærerstudent Marianne Werner Laurbærprisen for sin Bacheloroppgave. Les den her!

Les mer >>

Personlige utfordringer i samtale med barn

Utfordringer i samtale med barn om vanskelige temaer knytter seg ofte til ens egne følelser. Personlige utfordringer er derfor noe vi finner i samtaler med kollegaer og foresatte, da vi også her kan ha utfordrende følelser.

Les mer >>

Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen sint

I denne artikkelen gir Maria-Pia Gottberg deg mange konkrete øvelser for følelsen sint.

Les mer >>

Kjefting - like skadelig som å slå barn

Denne artikkelen er en kort beskrivelse av noe av det Erik Sigsgaards siste bok formidler, og notater fra foredrag av forfatteren.

Les mer >>

Sendt på gangen

Den som er sendt på gangen blir sittende og se på de andre – ekskludert fra fellesskapet, til spott og spe

Les mer >>

Engasjert kommunikasjon

En ting er å være opptatt av anerkjennende relasjoner på møter. En annen ting er engasjert tilstedeværelse med barna.

Les mer >>