Barnehageforum - Voksne med god og relevant utdanning

Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?

Barnehagefolk har spurt noen fagpersoner om hva de mener er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer.

Gunvor Løkken, professor ved Høgskolen i Vestfold. Forfatter av blant annet Når små barn møtes og Toddlerkultur:


– Det viktigste for ettåringen er at de som jobber i barnehagen har god og relevant utdanning, og at disse ikke er i mindretall. Det siste er jeg blitt mer og mer klar over i årenes løp, for så lenge førskolelæreren er i mindretall, kan det være vanskelig for han eller henne å få utøvd sin faglighet. Vi har jo diskutert andelen førskolelærere i tiår etter tiår, men fortsatt er vi der at førskolelæreren er i mindretall i de fleste barnegruppene. De bør være i flertall, slår Gunvor Løkken fast.

Det er noen år siden Gunvor Løkken forsket på de minste, men konklusjonene om hva som er viktigst for dem i barnehagen, står fast. I vår fikk hun et nytt møte med denne delen av fagfeltet, da hun var sensor for en gruppe studenter som tok småbarnspedagogikk fordypning. Det var en oppmuntrende erfaring, forteller hun.

– Det var to ting som slo meg: For det første at det har skjedd mye godt på fagområdet småbarn siden Høgskolen i Oslo satte i gang den første fordypningen tidlig på 1980-tallet. En rekke høgskoler har kommet til med småbarnsfordypning etter hvert, og det er mange som har gjort doktorgradsarbeid innenfor dette feltet. Det betyr at når det snakkes om viktigheten av tilknytning, av god kommunikasjon og kvalitet på relasjoner og samspill, så er dette både godt fundamentert kunnskap og det er basert på norsk forskning.

– Det andre som slo meg var at disse studentene, enten de fikk A eller D på eksamen, har fått med seg konkret og viktig kunnskap de kan bruke på småbarnsavdelingene. Det var betryggende! Fundamentet for å drive gode småbarnsgrupper er med andre ord til stede, sier Gunvor Løkken.