Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?

Barnehagefolk har spurt noen fagpersoner om hva de mener er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer.

Gunvor Løkken, professor ved Høgskolen i Vestfold. Forfatter av blant annet Når små barn møtes og Toddlerkultur:


– Det viktigste for ettåringen er at de som jobber i barnehagen har god og relevant utdanning, og at disse ikke er i mindretall. Det siste er jeg blitt mer og mer klar over i årenes løp, for så lenge førskolelæreren er i mindretall, kan det være vanskelig for han eller henne å få utøvd sin faglighet. Vi har jo diskutert andelen førskolelærere i tiår etter tiår, men fortsatt er vi der at førskolelæreren er i mindretall i de fleste barnegruppene. De bør være i flertall, slår Gunvor Løkken fast.

Det er noen år siden Gunvor Løkken forsket på de minste, men konklusjonene om hva som er viktigst for dem i barnehagen, står fast. I vår fikk hun et nytt møte med denne delen av fagfeltet, da hun var sensor for en gruppe studenter som tok småbarnspedagogikk fordypning. Det var en oppmuntrende erfaring, forteller hun.

– Det var to ting som slo meg: For det første at det har skjedd mye godt på fagområdet småbarn siden Høgskolen i Oslo satte i gang den første fordypningen tidlig på 1980-tallet. En rekke høgskoler har kommet til med småbarnsfordypning etter hvert, og det er mange som har gjort doktorgradsarbeid innenfor dette feltet. Det betyr at når det snakkes om viktigheten av tilknytning, av god kommunikasjon og kvalitet på relasjoner og samspill, så er dette både godt fundamentert kunnskap og det er basert på norsk forskning.

– Det andre som slo meg var at disse studentene, enten de fikk A eller D på eksamen, har fått med seg konkret og viktig kunnskap de kan bruke på småbarnsavdelingene. Det var betryggende! Fundamentet for å drive gode småbarnsgrupper er med andre ord til stede, sier Gunvor Løkken.


LP-modellen har gitt barnehagen et løft!

Økt profesjonalitet og mer fornøyde barn og voksne er resultatet av arbeidet med LP- metoden

Les mer >>

Har du tillit?

Har du tillit – ikke til Jens eller Erna – men hos barna du jobber med?

Les mer >>

Skal barna straffes?

Er det greit å gi barn straff? Evenshaug drøfter denne problemstillingen i denne artikkelen

Les mer >>

Erting kan være smertefullt

Erting blant barn er et problem i barnehager, viser en dansk undersøkelse.

Les mer >>

Hva er omsorg i praksis?

Som omsorgspersoner kan vi ha mange gode tanker om hva omsorg er og gode intensjoner bak de valgene vi tar, men det er først når vi tar inn over oss vår væremåte og hvordan vi påvirker det barnet vi har rett foran oss at vi virkelig kan forstå omsorgens kraft.

Les mer >>

Bok: Vennskap

Noen barn finner hverandre. De bare blir venner. Andre trenger hjelp til å bygge vennskapsrelasjoner. I barnehagen er dette de ansattes ansvar, sier Anne Greve.

Les mer >>

Følelsesskolen flere verktøy til følelsen lei seg

Etter den første introduksjonen med samtaler og enkle øvelser omkring følelsen lei seg, er det nå klart til å fortsette med følgende leker og øvelser.

Les mer >>

Samspill og kommunikasjon - Studentoppgave

Gjennom våre mange studenter får vi inn gode og spennende oppgaver. Denne tar for seg kommunikasjon og læring.

Les mer >>

Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen Redd

Morsomme leker og øvelser for å bli kjent med redselen og usikkerheten hos seg selv

Les mer >>