Skal barnehagekunst kun behage?

Hvis personalets preferanser avgjør utvalg for barns kunsterfaringer, velger vi da kun det som behager?

Les mer >>

Dokumentasjon er et tvilsomt begrep

Dokumentasjon er blitt ”in” i barnehagesektoren. Begrepet brukes i mange ulike sammenhenger, og det brukes med stor sprik i meningsinnholdet

Les mer >>

Hva er kreativitet i barnehagen?

Masseproduksjon av halvfabrikater til jul og andre høytider har ingen ting med kreativitet å gjøre

Les mer >>

Sukkerfri barnehage?

Alle er enige om at vi ikke trenger mye sukker til hverdags. For mye sukker i kostholdet gir mindre plass til matvarer med vitaminer og næringsstoffer som kroppen trenger.

Les mer >>

Barnehagen er grunnmuren i barns utdanning

Er innholdet i barnehagen endret at etter at barnehagen ble en del av utdanningsforløpet?

Les mer >>

Ny i barnehagen

Det er ikke alltid like greit å være tre år og møte barnehagen for første gang. Det er mye nytt og mye man er usikker på.

Les mer >>

Bildebok eller app? Lesing eller speling?

Barnehagen må vere varsam med å svekke aktivitetar som krev aktivt språkleg barn-vaksen-samver.

Les mer >>

Små barns læring i et mangfold av språk

Hvordan tilegner små barn seg språk i det moderne samfunnet, hvor ny teknologi og flerkulturelle møter er viktige elementer? I Sverige har de undersøkt dette gjennom prosjektet Det magiske språket.

Les mer >>

Familien og våre røtter

Når en ny gruppe barn begynner i barnehagen er det spennende å få et bilde av hvor de kommer fra -deres røtter

Les mer >>