Barnehageforum - Stemningsrapport fra en småbarnslunsj

De yngste barna skjønner kanskje ikke alle ord ennå, men de merker raskt hvilken stemning det er i rommet.

«Det er mye mat, flasker og tallerkener på gulvet, og det virker ikke som dere fokuserer på det», sa nylig en praksisstudent til meg. Hun lurte på om dette var vanlig hos oss, om vi var bevisste på det, eller om det var fordi det var studenter til stede. God observasjon og bra spørsmål! Her må vi snakke om stemninger og måltidskvalitet for de minste, tenkte jeg.
 

Praktisk taltPraktisk talt er en spalte i 2024 årgangen av tidsskriftet Barnehagefolk hvor ansatte i Nærsnes Kystbarnehage deler praksisfortellinger fra sitt arbeid og presenterer refleksjonsspørsmål leserne kan bruke på avdelingsmøter.
Les mer om tidsskriftet Barnehagefolk

 

Jeg er pedagogisk leder på en avdeling med ni barn. Det eldste barnet blir to år sent i juli, mens den yngste blir ett år i mai og startet tilvenning nå i mars. De siste årene har jeg blitt mer og mer opptatt av hvor viktig stemning er i møte med barn, spesielt med de minste. De har ennå ikke utviklet verbalspråket, og vi kan ikke bare forklare med ord hva som skjer; de navigerer etter blikk, tonefall og kroppsspråk – eller stemning, om du vil. Stemningen i rommet er helt avgjørende for at de føler seg trygge, og i vår personalgruppe snakker vi mye om inntoning.

I samtalen med studenten kom vi inn på slags mål jeg har for måltidene. Øverst på lista har jeg at det skal være god stemning rundt bordet, og at vi har en tydelig standard for hvordan måltidene hos oss skal være. Videre kom vi inn på hva det ville gjort med stemningen om vi ansatte ikke hadde akseptert at mat og kopper havnet på gulvet. Jeg har i mange år prøvd å forklare ettåringer at jeg ikke ønsker at de kaster mat eller at de må spise brødet, og ikke bare pålegg, før de får en ny skive. Men som flere av oss kanskje har erfart, forstår ikke de yngste hva jeg mener. De skjønner imidlertid stemning, og de skjønner at vi ønsker samspill, og gleder oss over å være sammen med dem. Så tar vi heller praten om bordskikk i en litt senere fase i utviklingen. Vi må stille krav til barna, men kravene må være relevante – noe de har forutsetninger til å innfri.

 

 

Refleksjonsspørsmål:

  • Har barnehagen deres en skriftlig standard for hvordan måltidskvaliteten skal være?
  • Hvordan skaper de ansatte god stemning under måltidet sammen med barna?
  • Hva er de viktigste faktorene for å etablere gode holdninger til mat og måltider for de yngste?