Barns rett til medvirkning

Er det slik at barn opplever reell medvirkning i sin hverdag? På hvilke områder får barn påvirke og på hvilke områder slipper de ikke til? Og ikke minst: På hvilke områder burde barn slippe til?

Les mer >>

Hvis jeg må spørre, bestemmer jeg da?

Dette er foredragsnotater fra Skoglundbarnehage. Bruk dem som diskusjonsgrunnlag og utgangspunkt for ideer.

Les mer >>

Pedagogisk kvalitet i barnehagen

Hva innebærer egentlig pedagogisk kvalitet i barnehagen, og hvordan kan man skape en barnehage med høy kvalitet?

Les mer >>

Barns rett til medbestemmelse - vi vil være med

Les her hvilke tanker en førsteklassestudent gjør seg om barn og medbestemmelse

Les mer >>

Jakten på den gode kvaliteten

God kvalitet forutsetter tid til barna

Les mer >>

Barns medvirkning utfordrer

Jeg tror det er lett å undervurdere hvor omfattende det er å ta barnas medvirkning på alvor, og jeg synes at diskusjonene er vanskelig å føre. Hva gjør barns medvirkning med meg som voksen?

Les mer >>

Har vi nok førskolelærere i Norge?

Det har vært oppsiktsvekkende lite fokus på antall førskolelærere når en ser på den høye takten i barnehageutbyggingen og det økte oppmerksomheten barnehagen som læringsarena har fått.

Les mer >>

Den viktige overgangen

Eksempel på kommunale planer for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Les mer >>

Et innspill til barnehagenes solidaritetsforståelse

Begrepet ”solidaritet” er listet opp blant mange fine ord i barnehagens formålsparagraf. Men hva betyr det, egentlig?

Les mer >>