Samspill og kommunikasjon - Studentoppgave

Gjennom våre mange studenter får vi inn gode og spennende oppgaver. Denne tar for seg kommunikasjon og læring.

Les mer >>

Et trøste og bære yrke

Livet på småbarnsavdelingen er intenst og rikt på følelser. Der er gråten en del av språket. Men hva gjør vi med de barna som ikke griner?

Les mer >>

Følelsesskolen: Flere verktøy til impulskontroll

Her får du noen tips om hvordan du kan arbeide med barn som sliter med dårlig impulskontroll

Les mer >>

Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen Glad

Denne gangen handler følelsesskolen om hvordan du kan arbeide med følelsen Glad

Les mer >>

Trygghet det viktigste i tilvenningen

Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.

Les mer >>

Tilvenningsperioden i barnehagen

– en balansekunst for store og små

Les mer >>

Følelsesskolen – flere øvelser til følelsen Sur

Sur er en komplisert, litt forbudt og ikke spesielt sosialt gangbar følelse

Les mer >>

Tingenes stillstand

Vi står utenfor avdeling Loppa i Brisken barnehage. Klokka er 10.27. Det er torsdag. Øyeblikket er frosset og vi kan gå inn og se.

Les mer >>

Følelsesskolen flere verktøy til følelsen lei seg

Etter den første introduksjonen med samtaler og enkle øvelser omkring følelsen lei seg, er det nå klart til å fortsette med følgende leker og øvelser.

Les mer >>