Alva og de andre vet noe

Forfatteren mener at utvikling av kjønn og barns seksualitet er et tabubelagt tema når det gjelder barn i barnehagealder i Norge.

Les mer >>

Tidlig innsats forebygger atferdsvansker

En barnehage med dårlig struktur, orden og innhold, kan bidra til atferdsvansker hos førskolebarn

Les mer >>

Språkstimulering: Vi må snakke mer med barna

Hverdagssamtalene er viktig for språkutviklingen. Vi må rett og slett snakke mer med barna, sier professor Margareth Sandvik.

Les mer >>

Barns utvikling - Ettåringen

Det å ha en viss forståelse for hva barn er i stand til ut fra alder er viktig. Samtidig modnes og utvikles barn individuelt og overdreven generalisering blir galt.

Les mer >>

Barn tenker annerledes enn oss voksne

Barns sosiale verden er oftest utviklet før de møter mer formelle matematiske problemer.

Les mer >>

Bedre vilkår for språkutvikling i naturen

En studie om naturens effekt på barnas språk, viser at det gror bedre i naturen

Les mer >>

Også de yngste barna er kompetente

Barnehagene legger ofte mest vekt på det verbale når de skal dokumentere barns læring. Skal vi forstå hva de yngste barna lærer, må vi bli mer opptatt av kroppsspråk og det fysiske, mener Lena Edlund.

Les mer >>

PISA forandret norsk skole – står barnehagen for tur?

"PISA er historien om hvordan internasjonale sammenlikninger har globalisert utdanningspolitikken, noe vi tidlige har oppfattet som landenes eget anliggende"

Les mer >>

Barnehagen må legge bedre til rette for ettåringene

Vi har for lite kunnskap om de yngste barna i barnehagen

Les mer >>