Vann i ulike sammenhenger

Her presenteres seks ulike aktiviteter som har viser vann i ulike sammenhenger

Les mer >>

Noen tips for skogturer med barn

Her får du tips til hvordan du kan planlegge skogturen slik at det blir en god tur for alle

Les mer >>

Eksperimentell lek

Undring og utforsking var utgangspunktet for et to måneders prosjekt i Midtstuen Kanvas-barnehage. Prosjektet utløste en strøm av eksperimentell lek.

Les mer >>

Fugl i barnehagen

Snodigheter ved perlebordet er en serie små og spennende historier du kan fortelle og undre deg over sammen med barna.

Les mer >>

På tur i skogen

Her er forslag til skogturer som setter fokus på sammenhenger og begreper som er nyttige å sette seg inn i

Les mer >>

I naturen om våren

Våren er en fin tid for å oppdage spirende liv. Her er noen eksempler på hva en kan fokusere på når en er på ute og går med barnegruppen

Les mer >>

Kompass i huet - eller?

Snodigheter ved perlebordet er en serie små historier du som voksne kan inspirere barna med.

Les mer >>

Båthavna magic

Båthavna barnehage er en småbarnsbarnehage med tjueto barn fra 0-3 år. Vi som jobber i Båthavna barnehage mener at de små barna er kompetente mennesker som både vet og kan mye. De er vitebegjærlige, nysgjerrige og vil gjerne utforske. Vi venter ikke til barna blir «større», vi starter her og nå! (Årsplan, Båthavna barnehage, 2016).

Les mer >>

Det er i motvind drager letter

Drageflyging er like fascinerende for barn som for voksne, og en ypperlig samspillsaktivitet for hele avdelingen - for hele familien - for personalet og foreldrene.

Les mer >>