Stille barn som sliter

Mellom 5 og 8 prosent av alle skolebarn er så stille og tilbaketrukne at det hindrer dem i læring og sosial omgang, viser en ny kartlegging. Hva kan vi gjøre for disse barna i barnehagen?

Les mer >>

Hva er en følelse? - Følelsesskolen – del 1

Her starter vi en ny spennende artikkelserie om emosjonell og sosial trening i barnehagen.

Les mer >>

Det sanglige samspillet

Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?

Les mer >>

Diskriminering av og gjennom kropp

Våre kroppslige handlinger synes intuitive og naturlige, derfor kan diskriminerende praksiser fortsette å virke på usynlige måter i barnehagen.

Les mer >>

«Si unnskyld til Anna!»

Tre tips til deg som vil lære barn å ta ansvar og be om unnskyldning

Les mer >>

Alle med i Eigersund

ALLE MED er et nytt observasjonmateriell som er utviklet i et samarbeid med fagfolk i Eigersund kommune

Les mer >>

Trygge barn – trygge voksne – et lederansvar

Dersom vi skal sikre barn en trygg og god oppvekst, må også de voksne i barnehagen oppleve trygghet og tillit. Der har både barnehagelederne og vi som kommune et ansvar, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen.

Les mer >>

Følelsesskolen – alle artikler samlet

Å arbeide med følelser er en spennende utfordring. Her har vi samlet alle artiklene i følelsesskolen

Les mer >>

Angst hos barn og unge

Frykt og angst er normale reaksjoner hos barn, men når barn opplever problemer i hverdagen blir det et problem.

Les mer >>