LØFT for en urolig gutt

Rolf er urolig. Sitter sjelden stille. Poden er ellers blid og hverken spytter, slår eller sykler på andre. Det hjelper lite når voksne ber 8-åringen være stille eller sitte rolig. Har du forslag til hvordan vi kan arbeide løsningsfokusert (LØFT) med denne gutten?

Les mer >>

Den livsviktige tryggheten

De ansatte i barnehagen er kanskje de aller første tilknytningspersonene barna møter utenfor hjemmet.

Les mer >>

Snakk om bildet 8 - Å få være med

Hvordan kan vi sikre at alle barn har noen å leke med? Dette er et av mange spørsmål som kan gjøre seg gjeldende ved refleksjon rundt disse bildene.

Les mer >>

Små barns vennskap

Respekter og støtt alle ulike former for vennskapsrelasjoner som finnes mellom barn.

Les mer >>

Meningsfulle samtaler

Vet du nok om Luke Skywalker og Herr Gru til å være en interessant samtalepartner for barn? Og hva med Peppa Gris, Sara og tjuaguttene, eller Poppeloppene?

Les mer >>

Pedagogisk dokumentasjon – en hjørnestein i virksomheten

Pedagogisk dokumentasjon er en viktig del av hverdagen for denne barnehagen

Les mer >>

Mobbing – et gruppefenomen

Mobbing er et gruppefenomen. Derfor er det barnegruppen som helhet man bør jobbe med, ikke enkeltbarn, sier forsker Mai Brit Helgesen.

Les mer >>

Samtale som veiledning i livet

Gjennom samtaler kan vi gi barn best mulig veiledning i hvordan de skal håndtere livet og følelsene som oppstår. Hva kreves for at en samtale skal få slike kvaliteter?

Les mer >>

Voksenstyrt frilek?

"Næimen, er det en løve her?» spør jeg, men får bare knurring til svar."

Les mer >>