Barnehageforum - Trygge koronasamtaler med barn

- Innspill til barnehagelærere, lærere og foreldre

Rådene og den underliggende teorien bak heftet Trygge koronasamtaler er relevant og overførtbart til å snakke med barn om krigen i Ukraina. Det handler om spørsmålene barn bærer på og viktigheten av å snakke med barn om skumle temaer. Du kan derfor bruke heftet som underlag for trygge samtaler med barn om krigen i Ukraina."

Dette lille heftet er skrevet for å motivere ansatte i barnehage og skole til å invitere barna til trygge koronasamtaler, slik at det skumle blir mindre skummelt.

Det er med ord og begreper vi bygger forståelse og mening slik at det vanskelige kan bli håndterbart. Nå trenger vi ord og begreper for å håndtere korona-bekymring og koronaredsel. 

Det er helt naturlig at både store og små reagerer med uro og redsel på koronapandemien. Det er slik vi mennesker er laget. Vi reagerer på fare. Det er et instinkt vi har og det hjelper oss til å unngå og redusere fare. Under en pandemi hjelper redselen oss til å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak. Men det er også viktig at vi ikke blir redde når vi ikke trenger å være det. For mye redsel er uheldig, og til og med skadelig over tid. 

 

trygge koronasamtaler - Innspill til barnehagelærereDette heftet er utarbeidet av John Håkon Schulz som er professor i pedagogisk psykologi ver UiT, Norges arktiske universitet. Han forsker på og underviser om hvordan kriser og traumer påvirker elevers læringsforutsetninger. Han er opptatt av hvordan barnehagelærere og lærere kan trygge barna i krisesituasjoner.
Du kan laste ned heftet som PDF dokument ved å følge denne linken. 

 

De yngste barna trenger hjelp til å regulere uro og redsel og de trenger hjelp til å bygge forståelse. Det er her barna trenger omsorg gjennom ord og begreper – i barnehagen, på skolen og hjemme. Det er laget gode nasjonale beredskapsplaner for smitteverntiltak i barnehage og skole. Gjennom trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskrives tiltakene som skal redusere smitte og forhindre nedstengning. Dette er vel og bra, men disse planene bør suppleres med en korona-kommunikasjonsstrategi. Målet med kommunikasjonen er å skape trygghet og forutsigbarhet.

 

Eksemplene i heftet fokuserer særlig på trygghet gjennom historien som ramme, altså en kognitiv tilnærming gjennom å «forstå». Barns tilnærming til en opplevelse av trygghet skjer også gjennom lek og samspill. Tilrettelegging for konstruktiv korona-lek er også et trygghetsskapende tiltak som er verdt å prøve ut – uten at dette beskrives nærmere i denne teksten.

Dette lille heftet er skrevet for å motivere barnehagelærere og lærere til å invitere barna til trygge koronasamtaler, slik at det skumle blir mindre skummelt. I tillegg til samtalen vil trygg korona-lek kunne være et nyttig tiltak i barnehagen.