Barnehageforum - 10 bud for teamutvikling i barnehagen

I kurset teamutvikling i barnehagen oppsummerte Kjell-Åge Gotvassli til slutt hva som bør ligge til grunn for å lykkes med teamarbeid.

Hele kurset (42 min) finner du under «Digital kursbase».

10 bud for teamutvikling.

  1. Å arbeide sammen er forutsetningen for et lærende fellesskap
  2. Avklar oppgaver, roller og forventninger – hva er teamet for?
  3. Team utvikles først og fremst gjennom å arbeide med felles mål – og feire når målene er nådd.
  4. Team holder sammen gjennom gjensidige forpliktelser og klare tilbakemeldinger
  5. Styrk båndene mellom medlemmene
  6. Tilbring tid sammen – kontinuitet er viktig
  7. Stimuler til læring og utvikling i teamet
  8. Uenigheter er naturlig på veien til å bli et optimalt team
  9. Forskjellighet er teamets største potensial, men også største utfordring – Tenk gjennom hvordan teamet skal håndtere forskjellighet
  10. Teamarbeid bør brukes selektivt – noen ganger jobber vi best alene.