Barnehageforum - Observasjonsskjema – de voksnes måte å forholde seg til barna på