Gutten er Supermanns far

Boken "Samspill og konflikter" er ikke ny, men den er fortsatt meget aktuell i forhold til likestilling i barnehagen.

Les mer >>

Trygghet det viktigste i tilvenningen

Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.

Les mer >>

Følelsesskolen: Flere verktøy til impulskontroll

Her får du noen tips om hvordan du kan arbeide med barn som sliter med dårlig impulskontroll

Les mer >>

Observasjon og kjefteprosjektet

Her får vi et innblikk i hvordan Erik Sigsgaard arbeidet med forskningen omkring voksen barn relasjoner

Les mer >>

Følelsesskolen – flere øvelser til følelsen Sur

Sur er en komplisert, litt forbudt og ikke spesielt sosialt gangbar følelse

Les mer >>

Sosial kompetanse er mer enn atferd

Barn kan lære seg en bestemt sosial atferd, men de er ikke sosialt kompetente før de har evne til å forstå andres tanker og følelser, og viser vilje til å handle på en positiv måte, sier professor Hans Vejleskov. Han har skrevet en bok om sosial kognisjon.

Les mer >>

Relasjon som vågestykke - læring om seg selv og andre

Dette er en klassiker av en artikkel

Les mer >>

Kjefting eksisterer fortsatt i barnehagen!

For over 20 år siden skrev Sven Taiet og Torgunn Allgot flere artikler i Debattserien for barnehagefolk, om kjefting i barnehagen.

Les mer >>

Å medvirke gjennom kroppen

Nina Rossholt problematiserer i denne artikkelen medvirkningsbegrepet knyttet til de yngste barna i barnehagen.

Les mer >>