Den nødvendige samtalen- Del 5

Det kan være vanskelig for ansatte i barnehager og skoler å ta opp bekymringer rundt et barn med foreldrene. Med denne filmen får du den kunnskapen du trenger for en så god og profesjonell prosess som mulig.

Les mer >>

Nordiske Impulser 2011

Konferansen i 2011 byr på noen av de mest spennende foredragsholderne som Norden har å by på!

Les mer >>

Seksuelle overgrep mot barn - Veileder

Denne veilederen er ment for hjelpeapparatet og vil være til stor hjelp for barnehagen.

Les mer >>

Taushetsplikt mellom institusjonene - en sterk historie

Jeg har hatt kombinert stilling i kommunen, med 40% i barnehage og 50% i SFO. Som barne- og ungdomsarbeider.

Les mer >>

Fra frustrasjon til samarbeid

Det startet med frustrasjon og skepsis. I dag har Verdal kommune både verktøy, nettverk og gode samarbeidsrutiner for barn som vekker bekymring.

Les mer >>

Hva skjer når barnehagen melder?

Saksgangen etter melding til barnevernet kan være noe forvirrende. Her er den listet opp, steg for steg.

Les mer >>

Kragerø: Pris for beste praksis

Gode rutiner, godt verktøy og særlig fokus på samarbeid mellom barnehager og barnevern. Det gav Kragerø kommune pris for beste praksis.

Les mer >>

Nordiske Impulser - En ny møteplass for barnehagefolk i Norden

Det har alltid vært et godt samarbeid mellom barnehagene i Norden, kanskje spesielt mellom barnehagene i Norge, Sverige og Danmark.

Les mer >>

Bruk av håndsprit reduserer sykefraværet

Effekten er dokumentert gjennom denne undersøkelsen

Les mer >>