Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen Redd

Morsomme leker og øvelser for å bli kjent med redselen og usikkerheten hos seg selv

Les mer >>

Sosial kompetanse er mer enn atferd

Barn kan lære seg en bestemt sosial atferd, men de er ikke sosialt kompetente før de har evne til å forstå andres tanker og følelser, og viser vilje til å handle på en positiv måte, sier professor Hans Vejleskov. Han har skrevet en bok om sosial kognisjon.

Les mer >>

Barn og integritet – del 2

Små barn har begrensede muligheter til å hevde sin integritet og forutse de fremtidige konsekvensene av for eksempel å være med på bilder eller i en film

Les mer >>

Barn trenger lekekloke voksne

Noe av det aller viktigste i et godt barneliv er å få fordypet seg i lek

Les mer >>

Om å være bevisst på hverdagen

Alt som er spennende finner vi i hverdagen!

Les mer >>

Et trøste og bære yrke

Livet på småbarnsavdelingen er intenst og rikt på følelser. Der er gråten en del av språket. Men hva gjør vi med de barna som ikke griner?

Les mer >>

Barn skal sees og høres

”Vi risikerer å spenne bein på barna hvis vi glemmer å få deres perspektiv på verden,” sier to konsulenter fra Danmarks evalueringsinstitut (EVA).

Les mer >>

Sosial utvikling – en oversikt

Hans Vejlskov gir i denne norske oversettelsen et bredt innblikk i vårt syn på sosial utvikling. Den finnes kun på Barnehageforum.

Les mer >>

Foreldreaktiv tilvenning i Lørenskog

Fire barnehager i Lørenskog prøver ut en ny modell for tilvenning.

Les mer >>