Barnehageforum - Barn får tillit til voksne som leker

Det kan virke som om barnehagebarna «fører protokoller» over hvilke ansatte som er lekne, og hvem som ikke er det. Skal vi ivareta barns rett til lek i praksis, kommer vi absolutt lengst med det første.

I løpet av mine tolv år i barnehagen, har jeg observert mange ulike pedagogiske praksiser.

Birgitte Fjørtoft, Redaktør Barnehagefolk

Barnehagene er forskjellige, personalgruppene er forskjellige og praktiseringene av pedagogikken er forskjellig – kanskje spesielt når det kommer til lek. Det er veldig forskjellig hvordan de ansatte bruker og tilrettelegger for lek i det daglige arbeidet, og ofte opplever jeg dessverre at leken har litt dårlige vilkår. Dette kan synes litt merkelig hvis vi ser til barnehagenes årsplaner og andre offentlige ytringer, hvor lekens egenverdi står høyt og barns rett til lek ofte er tydeliggjort. Likevel er det altså store variasjoner – til og med innad i enkeltbarnehager – nasjonalt, på hvor rike lekemiljøene er og hvor lekne de ansatte er.
 

bestillingskurs med birgitte fjørtoft:Leken i barnehagen - et profesjonelt ansvar
Kurset skal vise hvordan vi kan være lekende ansatte i barnehagen og inspirere til å bruke leken som inngang i arbeidet. Deltakerne skal oppleve kurset som gjenkjennelig og meningsfylt for deres praksis og skape en større bevissthet om det profesjonsetiske ansvaret.

 

Leker du med barna, får du se helt nye sider i dem.

Dårlige vilkår for lek i praksis kan handle om flere ting. Jeg tror noe av årsaken er lite kunnskap om lekens betydning for barn, og at ansatte kanskje kan kjenne på litt rådvillhet om hva man rent praktisk kan gjøre for å oppfylle rammeplanens forventninger til at leken skal være sentral i barnehagen. Det holder ikke at det står i årsplanen at vi synes leken er viktig. Vernet av leken må være mer enn fine ord vi henger på veggen i garderoben, det må skje hver eneste dag. Det må skje i møte med ungene.
 

Leker du med barna, bygger du relasjonelle bånd med dem.

Alle barn har rett til og godt av en lekende barnehagepraksis, men for de barna som av ulike grunner har en ekstra sårbarhet ved seg, kan det faktisk være ganske avgjørende for deres livssituasjon. Derfor må barnehageansatte ha kunnskap om og blikk for, barn i utsatte livssituasjoner, og vite hvordan leken kan bidra til at barnehagen kan fungere som en beskyttelsesfaktor for disse barna – og alle andre. Hvordan? Gjennom selv å delta i barnas lek.
 

Leker du med barna, får de tillit til deg.

Tidligere var jeg mye vagere på akkurat dette med deltakelse, fordi jeg vet at det er krevende for mange. Jeg uttrykte at det holdt lenge med en lekende innstilling og et lekent blikk. For hvert år jeg har jobbet som barnehagelærer, har overbevisningen om hvor viktig det er at ansatte deltar i lek, bare blitt klarere og klarere. Leker du med barna, bygger du relasjonelle bånd med dem.  Leker du med barna, får du se helt nye sider i dem. Leker du med barna, får de tillit til deg. For meg er derfor deltakelse i lek rett og slett sentral i det å være profesjonell på jobb i barnehagen. Leken er alltid første steg.

 

Flere artikler innen Den viktige leken

Strategier for å verne om og utvikle leken

Peterson barnehage i Moss har utviklet noen strategier for å berike og ivareta leken i barnehagen

Les mer >>

Et forsvar for leken, fantasien og barndommen

Det tar tid å vokse opp. Det er det ikke alle voksne som forstår. Med sin nye dokumentarfilm vil Margreth Olin bidra til at noen flere forstår litt mer.

Les mer >>

Dinoideer

Dinosaurer er noe som virkelig kan fasinere barn. Enkelte kan sitte i evigheter og lage lange fortellinger med figurene.

Les mer >>

Trenger tid, rom og aktive voksne

Lek er barns primære arena for å uttrykke seg. Derfor er det helt avgjørende at barn får tid og rom til å leke.

Les mer >>

Ett steintårn og mye utforskning

Ansatte i Vestvikheia barnehage deler praksisfortellinger fra sitt arbeid og presenterer refleksjonsspørsmål som leserne kan bruke på avdelingsmøter.

Les mer >>

Det sosiokulturelle perspektivet på lek

Leker barn fra høyere sosiale lag frodigere og mer fantasifulle leker enn barn med tilhørighet til lavere samfunnslag?

Les mer >>

Det viktigste er å få leke - lek og læring

"Barnet er i leken mens læringen er i barnet."

Les mer >>

Barnehager laget lekutstilling

Seks barnehager i Ålesund hadde stor suksess da de laget aktiv lekutstilling.

Les mer >>

Det utviklingspsykologiske perspektivet på lek

Det utviklingspsykologiske perspektivet bygger på de siste tiårenes spedbarnsforskning, som klart viser at mennesket er født til å samspille, og at leken er en veldig viktig måte å samspille på.

Les mer >>