Barnehageforum - Rammeplan - Hjem - Barnehage

Hvordan få til gode foreldremøter i barnehagen?

Sigurd Aukland

Dersom foreldrene ikke opplever at møtene er deres, føles foreldremøtene fort uviktige.

Les mer >>

Tid for nye foreldre

Kjell Simonsen

Barnehagene tar i mot mengder med nye barn og foreldre i disse dager. Hvordan har vi forberedt foreldrene på barnehagestarten?

Les mer >>

Nytt verktøy! Aktive foreldremøter i barnehagen

Kjell Simonsen

Muligheter og metoder

Les mer >>

Tilvenning i barnehagen

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har laget et prinsippnotat som vi har fått lov til å gjengi.

Les mer >>

Prøver ut ny tilvenningsmodell

John Roald Pettersen

I Bjergsted barnehage vil alle nye barn få komme på besøk én time hver uke i månedene før de skal begynne.

Les mer >>

Dialogmøter som forebyggende tiltak mot mobbing i barnehagen

Anne Helgeland, Ingrid Lund

Hvordan kan dialogen mellom foreldre og ansatte virke forebyggende mot mobbing i barnehagen?

Les mer >>

Ikke så vanskelig som vi tror

John Roald Pettersen

Mange barnehageansatte bærer på en bekymring for et barn, men utsetter de vanskelige samtalene med barnet og foreldrene. Hvorfor? Og hva kan vi gjøre med det?

Les mer >>

Setter pris på lengre tilvenning

John Roald Pettersen

Foreldrene er positive til forsøket med flere dager tilvenning i fire Lørenskog-barnehager.

Les mer >>

Foreldremedvirkning – hvis det passer

Anna Randby, forelder i Hoppensprett Skogmo barnehage

Hva innebærer foreldremedvirkning for barnehager og foreldre når uenigheten om innholdet er stor?

Les mer >>

Utfordringer i foreldresamarbeidet

Kjell Simonsen

"Du må si til mamma at det ikke er lov til å ha med Pizza i matboksen"

Les mer >>

Dagens foreldre bruker mer tid på barna

Ivar Haug

Flere eksperter mener dagens foreldre møter forventninger om en stadig mer aktiv foreldrerolle. De er mer engasjert i barnas små og store gjøremål.

Les mer >>

Samarbeid hjem -barnehage

Foreldreutvalget for barnehager

Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid

Les mer >>

Følelesesskolen: Hvordan kan vi inspirere og involvere foreldre?

Maria-Pia Gottberg

Har du prøvd å skape interessante og trivelige foreldremøter med en avslappet atmosfære?

Les mer >>

Foreldre som stiller spørsmål ved ting

Görel Fred

Hva gjør du når foreldre stiller spørsmål ved ting du gjør?

Les mer >>

Fem barnehagefolk om - ”Mobiltelefonforbud?”

John Roald Pettersen

Bør det innføres mobiltelefonforbud når barn hentes og bringes til barnehagen?

Les mer >>

Utviklingssamtale med foreldrene - kommunikasjon på ulike plan

Anne Stewart

Vær bevisst på den makten som ligger i språket når du skal ha samtaler med foreldrene.

Les mer >>

Familien og våre røtter

Jenny Linander

Når en ny gruppe barn begynner i barnehagen er det spennende å få et bilde av hvor de kommer fra -deres røtter

Les mer >>

Foreldremøterefleksjoner

Yngvil Armand

Mitt første bekjentskap med tema foreldremøter var på den kommunale Barnevernskolen i Oslo i 1968

Les mer >>

Fem om foreldresamarbeid

Trond Kristoffersen

Hva mener vi egentlig er det viktigste når det gjelder samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet?

Les mer >>

Når foreldrene er fulle

Kilde: Förskolan

Hva gjør du når en av foreldrene møter opp i barnehagen og er full?

Les mer >>

Foreldresamarbeid utenfor normen

Trond Kristoffersen

Noen ganger handler foreldresamarbeid om å være et medmenneske og bidra på måter som strengt tatt ikke kan sies å være en del av barnehagens oppdrag.

Les mer >>

Samarbeid eller innblanding?

Ingebjørg Lundevall

”Skulle ønske jeg visste om det er greit å være igjen litt når jeg følger sønnen min i barnehagen!

Les mer >>

Når foreldre er kritiske på foreldremøter

John Aasted Halse

Foreldremøtet er en enestående sjanse for ledelsen og de ansatte til å presentere barnehagen på en faglig og vennlig måte

Les mer >>

Er brukerundersøkelser riktig verktøy?

Kjell Simonsen

Barnehager gjennomfører brukerundersøkelser for å måle kvaliteten i barnehagen, men de gir ikke noe godt svar.

Les mer >>

Foreldrerollen sett fra innsiden

Trond Schliemann

En fortelling fra en far som har fått innsikt i hvordan det kan være å arbeide i barnehagen

Les mer >>

Barnehagen og den kompetente familien

Jenny Linander

Stella Nova er en svensk barnehage som møter familien på hjemmebane

Les mer >>

I samarbeid og forståelse for barnas beste

Kari Pape

I denne artikkelen har jeg valgt å se på noen sentrale utfordringer knyttet til samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem

Les mer >>

Stress smitter

Jesper Juul

Jesper Juul skriver om stress i A-magasinet. Dette er del to av tre. Barn blir bare stresset hvis hele familien er det.

Les mer >>

Forutsetninger for å lykkes med tilpasset opplæring i barnehagen – del 4 av 4

Tone Rebbestad

Er det mangelen på ressurser som er årsaken til at en ikke får til et godt tilpasset barnehagetilbud for barn med spesielle behov?

Les mer >>

Noen momenter om foreldresamarbeid i rammeplan for barnehagen

Kjell Simonsen

Hva har den nye rammeplanen å by oss i forhold til det viktige foreldresamarbeidet? Er det noen vesentlige endringer i forhold til den gamle, vi bør merke oss?

Les mer >>

Den første foreldresamtalen

Barnehageforum

Det er viktig at den første samtalen med foreldrene er godt planlagt. Her er noen punkter til et utgangspunkt

Les mer >>
-->