Dialogmøter som forebyggende tiltak mot mobbing i barnehagen

Anne Helgeland, Ingrid Lund

Hvordan kan dialogen mellom foreldre og ansatte virke forebyggende mot mobbing i barnehagen?

Les mer >>

Fra noen timer til mange dager - foreldreaktiv tilvenning

Tove Erna Belland styrer og Liv Nese er fagleder i Jåttå barnehage

Kan foreldreaktiv tilvenning gi barn en nær og trygg relasjon til tilknytningspersonen, og dermed bedre barnehagestart?

Les mer >>

Ikke så vanskelig som vi tror

John Roald Pettersen

Mange barnehageansatte bærer på en bekymring for et barn, men utsetter de vanskelige samtalene med barnet og foreldrene. Hvorfor? Og hva kan vi gjøre med det?

Les mer >>

Setter pris på lengre tilvenning

John Roald Pettersen

Foreldrene er positive til forsøket med flere dager tilvenning i fire Lørenskog-barnehager.

Les mer >>

Trygghet det viktigste i tilvenningen

John Roald Pettersen

Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.

Les mer >>

Foreldremedvirkning – hvis det passer

Anna Randby, forelder i Hoppensprett Skogmo barnehage

Hva innebærer foreldremedvirkning for barnehager og foreldre når uenigheten om innholdet er stor?

Les mer >>

Utfordringer i foreldresamarbeidet

Kjell Simonsen

"Du må si til mamma at det ikke er lov til å ha med Pizza i matboksen"

Les mer >>

Dagens foreldre bruker mer tid på barna

Ivar Haug

Flere eksperter mener dagens foreldre møter forventninger om en stadig mer aktiv foreldrerolle. De er mer engasjert i barnas små og store gjøremål.

Les mer >>

Samarbeid hjem -barnehage

Foreldreutvalget for barnehager

Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid

Les mer >>

Følelesesskolen: Hvordan kan vi inspirere og involvere foreldre?

Maria-Pia Gottberg

Har du prøvd å skape interessante og trivelige foreldremøter med en avslappet atmosfære?

Les mer >>

Foreldre som stiller spørsmål ved ting

Görel Fred

Hva gjør du når foreldre stiller spørsmål ved ting du gjør?

Les mer >>

Fem barnehagefolk om - ”Mobiltelefonforbud?”

John Roald Pettersen

Bør det innføres mobiltelefonforbud når barn hentes og bringes til barnehagen?

Les mer >>

Utviklingssamtale med foreldrene - kommunikasjon på ulike plan

Anne Stewart

Vær bevisst på den makten som ligger i språket når du skal ha samtaler med foreldrene.

Les mer >>

Familien og våre røtter

Jenny Linander

Når en ny gruppe barn begynner i barnehagen er det spennende å få et bilde av hvor de kommer fra -deres røtter

Les mer >>

Foreldremøterefleksjoner

Yngvil Armand

Mitt første bekjentskap med tema foreldremøter var på den kommunale Barnevernskolen i Oslo i 1968

Les mer >>

Fem om foreldresamarbeid

Trond Kristoffersen

Hva mener vi egentlig er det viktigste når det gjelder samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet?

Les mer >>

Når foreldrene er fulle

Kilde: Förskolan

Hva gjør du når en av foreldrene møter opp i barnehagen og er full?

Les mer >>

Foreldresamarbeid utenfor normen

Trond Kristoffersen

Noen ganger handler foreldresamarbeid om å være et medmenneske og bidra på måter som strengt tatt ikke kan sies å være en del av barnehagens oppdrag.

Les mer >>

Samarbeid eller innblanding?

Ingebjørg Lundevall

”Skulle ønske jeg visste om det er greit å være igjen litt når jeg følger sønnen min i barnehagen!

Les mer >>

Når foreldre er kritiske på foreldremøter

John Aasted Halse

Foreldremøtet er en enestående sjanse for ledelsen og de ansatte til å presentere barnehagen på en faglig og vennlig måte

Les mer >>

Er brukerundersøkelser riktig verktøy?

Kjell Simonsen

Barnehager gjennomfører brukerundersøkelser for å måle kvaliteten i barnehagen, men de gir ikke noe godt svar.

Les mer >>

Foreldrerollen sett fra innsiden

Trond Schliemann

En fortelling fra en far som har fått innsikt i hvordan det kan være å arbeide i barnehagen

Les mer >>

Barnehagen og den kompetente familien

Jenny Linander

Stella Nova er en svensk barnehage som møter familien på hjemmebane

Les mer >>

I samarbeid og forståelse for barnas beste

Kari Pape

I denne artikkelen har jeg valgt å se på noen sentrale utfordringer knyttet til samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem

Les mer >>
-->