Ny i barnehagen

Det er ikke alltid like greit å være tre år og møte barnehagen for første gang. Det er mye nytt og mye man er usikker på.

Les mer >>

Læringssyn i ny rammeplan og den umiddelbare sone for utvikling

I den nye rammeplanen for barnehagen, gjeldende fra 1. august 2006, presenteres et syn på læring som i stor grad samsvarer med Vygotskij's "Proximal Zone of Development".

Les mer >>

Om å spise opp maten sin

Er det viktig at barna lærer seg å spise opp maten sin?

Les mer >>

Rammeplan på ramme alvor - om å lære for livet

Artikkelen ble skrevet da innstilling til ny rammeplan forelå. Forfatteren gjør noen interessante observasjoner i forhold til læringssyn og tydelighet.

Les mer >>

Ivareta dei yngste barna sin leik!

Korleis kan ei forsvare barna sin fridom for utfalding i leik og tilbod av omsorg og nærleik når ein ikkje har tid å sjå det einskilde barnet?

Les mer >>

Barns bidrag til kvalitet i barnehagen

Hva er barnehagekvalitet? Det er mange tilnærminger å velge mellom dersom vi vil prøve å besvare dette spørsmålet

Les mer >>

Oppdragelse til hva?

Hvilke verdier bygger oppdragelsen på i din barnehage og hvilke reaksjoner benyttes når barna bryter normene?

Les mer >>

Rognebær i en kopp

I møtet mellom en toåring, en liten plastkopp og en håndfull rognebær, kan Rammeplanen realiseres

Les mer >>

Jeg kan!

Her får du en trinnvis gjennomgang av Jeg kan! metoden. I Jeg kan! metoden jobber man løsningsfokusert med barns utfordringer.

Les mer >>