Er det noe du godt kunne tenke deg å leke som du ikke har prøvd ennå?

Når jeg tar for meg mine egne barndomsminner, utkrystalliseres følgende vesentlige momenter (inspirert av Moyles 2005):
 
– Vi valgte selv tema for leken – å leke sjørøvere, inspirert av de bølgende lakenene på tørkesnoren.
 
– Vi var motivert for å leke nettopp sjørøvere, ut ifra de kunnskapene de større guttene hadde, og vi andre gjerne ville ta del i.
 
bok: det viktigste er å få leke

Denne teksten er hentet fra boken "Det viktigste er å få leke av Margreta Öhman.


Du kan bestille boken på Barnehagebutikken
 
 
– Vi tok beslutninger om hvilke rekvisitter vi trengte, med hodetørkler og sjørøverflagg, og hvordan leken skulle lekes, vi skulle jo røve også.
 
– Vi forhandlet om hvilke roller vi skulle gå inn i, hvem som skulle være kaptein og styrmann, hvem som skulle snike seg frem først, og hvem som skulle holde vakt ved skuta, og hvordan et skattekart skulle se ut, og hvordan sjørøvere skulle oppføre seg.
 
– Vi var selvstendige i leken vår.
 
– Vi fulgte våre egne interesser, tok i bruk våre egne ideer og vår egen fantasi.
 
– Vi tenkte fritt, leken pågikk lenge, lenge, og vi lærte oss noe om utholdenhet når vi var både fysisk og intellektuelt aktive.
 
– Vi var kompetente og trygge, selv om det var skummelt iblant.
 
– Vi eksperimenterte, utforsket, og undersøkte ideer og gjenstander
 
– hvordan lager man egentlig et skattekart, hva skjer med poteter som man graver ned i sanden?
 
– Vi hadde et åpent sinn, og alt var mulig. Lakenene ble seil og mamma vår fiende.
 
– Vi engasjerte oss i «tenk-om»-situasjoner, hva vil skje dersom fienden oppdager oss?
 
– Vi måtte lære oss nye fremgangsmåter og praktisere og konsolidere dem som allerede var etablert.
 
– Vi ervervet nye ferdigheter og kunne anvende gamle ferdigheter i nye sammenhenger.
 
– Vi var sosialt og verbalt kompetente.
 
– Vi formulerte regler og tilpasset dem i leken.
 
– Vi fungert symbolsk sammen og holdt liv i leken innenfor den felles lekerammen.
 
Men fremfor alt – det var åndeløst spennende og morsomt!
 
tenkeboks:Tenk igjennom

– Let deg tilbake i tiden til et sted der du likte å være. Kanskje var det en hytte under kjøkkenbordet, gjemmestedet bak noen busker i hagen, en hytte under en gran i skogen, loftet i farmors hus eller entreen i det huset du bodde i, som var din beste lekeplass. Eller var du kanskje et helt annet sted, i en annen kultur som bød på andre rom for lek? Husker du luktene, lyset, lydene?

– Hva var det du gjorde der? Hva var det som var så spennende og utfordrende, så deilig eller akkurat passe skummelt til at du bare ikke kunne la være å leke det? Om og om igjen. Heltinne- og heltelek, familielek, boltrelek, vakre slott og borger, tinnsoldater på marsj eller midt oppe i krigen, butikk eller skole, de voksnes arbeid – hva var det du likte å leke?

– Hvem lekte du med? Kanskje du hadde søsken eller venner, kanskje var det gamle morfar som var den beste lekekameraten din, eller kanskje lekte du for deg selv, med deg selv. Du var kanskje et av de mange barna som skaper seg sin egen fantasivenn å leke med?

– Om du kan se deg selv der, som den lille jenta eller gutten du en gang var, på et sted der du likte å leke, hva du helst gjorde, og hvem du gjorde det sammen med, da kan du kanskje også gjenoppleve den følelsen du kjente når du lekte. Var du stolt, kjente du deg betydningsfull, følte du at du kunne gjøre en hel haug med ting, følte du deg skapende og fri, hadde du det gøy, eller hva var det du kjente når du lekte som best? Hva husker du best fra din barndoms leker?

Reflekter sammen over

– de forskjellige minnene dere har, hvor dere lekte, hvem dere lekte med, og hva dere lekte.

– de følelsene leken vekket i dere.

Observer og studer barnas samspill

– Hvor leker barna helst? Hva leker de? Med hvem leker de?


Samtal med barna

– Hvor liker du best å leke?

– Er det noe sted du godt kunne tenke deg å leke som du ikke har prøvd ennå? Hvor?

– Er det noe du godt kunne tenke deg å leke som du ikke har prøvd ennå? Hva?

– Hvem vil du helst leke med?

– Er det noen du godt kunne tenke deg å leke med som du ikke har spurt ennå?
 
 

Flere artikler innen Den viktige leken

Sandkassa: Idyll og maktmisbruk

Mange ettåringer tilbringer store deler av utetiden sin i sandkassa. Men hva skjer egentlig der, og er de der frivillig?

Les mer >>

Det sosiokulturelle perspektivet på lek

Leker barn fra høyere sosiale lag frodigere og mer fantasifulle leker enn barn med tilhørighet til lavere samfunnslag?

Les mer >>

Sandkassa: Fra ørken til oase

Ingen barnehager tør å lage en lekeplass uten sandkasse. Lek i sand hører barndommen til.

Les mer >>

Det utviklingspsykologiske perspektivet på lek

Det utviklingspsykologiske perspektivet bygger på de siste tiårenes spedbarnsforskning, som klart viser at mennesket er født til å samspille, og at leken er en veldig viktig måte å samspille på.

Les mer >>

Det kommunikasjonsteoretiske perspektivet på lek

Innenfor det kommunikasjonsteoretiske perspektivet er forskerne interessert i hvordan leken kommuniseres, spesielt på metanivå.

Les mer >>

Stor forskjell på lek og voksenstyrt aktivitet

Barna viser med ekte innlevelse og engasjement at leken er viktig for dem. Om vi ønsker å finne ut hva lek er mener jeg derfor vi må spørre barna først.

Les mer >>

Trenger tid, rom og aktive voksne

Lek er barns primære arena for å uttrykke seg. Derfor er det helt avgjørende at barn får tid og rom til å leke.

Les mer >>

Hvor ble det av leken?

Hvor ble det av leken spør Margaretha Öhman i sin nye bok "Det viktigste er å få leke"

Les mer >>

Postmoderne teorier på lek

De postmoderne teoriene er ikke store generelle teoribygninger, snarere mikroteorier som belyser et aspekt ved lek eller lek i en spesiell sammenheng.

Les mer >>