Den voksne har 100 prosent ansvar for relasjonen med barn

Ingen vil protestere på at relasjonskompetanse er viktig for den som arbeider med barn. Men – hva handler det egentlig om?

Les mer >>

Venting i garderoben

Hva kan skje når personalet tar med seg stoppeklokke inn i garderoben og sjekker hvor lenge barn må vente på å få hjelp?

Les mer >>

Guide: Slik møter du gråten

Barn skal få lov til å være lei seg. Og de skal få bekreftet følelsen av å være lei seg. Men hvordan gjør man det? Hva sier man? Og hvordan hjelper man barnet videre?

Les mer >>

Barnets egen skygge

Det blir vanskelig for barnet å komme seg unna skyggen av sitt eget dårlige rykt

Les mer >>

Kommunikasjon med barn under tre år

Studenters møte med praksis kan ofte være nyttig lesing for barnehagen. De ser verden med nye øyne og kan ofte åpne for nye tanker.

Les mer >>

Kan vi snakke med barn om alt?

Er det virkelig mulig å snakke med barn om alt? Vi kan snu litt på spørsmålet og spørre om vi tør å la barn snakke om alt?

Les mer >>

Handlingsplan økte bevisstheten rundt mobbing

Mobbing krever handling. Handling krever en plan. I Aremark og Mandal har de laget handlingsplaner mot mobbing i barnehagen.

Les mer >>

Sangleker

Sangleker er en populær og nødvendig aktivitet i barnehagen. Det finnes utallige varianter. BarnehageForum presenterer her en del av de mest kjente sanglekene.

Les mer >>

Engasjert kommunikasjon

En ting er å være opptatt av anerkjennende relasjoner på møter. En annen ting er engasjert tilstedeværelse med barna.

Les mer >>