Kunnskapsdepartementet tar til orde for å endre yrkestittelen vår til Barnehagelærer.

I Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen, foreslår Kunnskapsdepartementet å endre yrkestittelen vår fra førskolelærer til barnehagelærer:

"Departementet vil ta sikte på å endre tittelen fra førskolelærer til barnehagelærer. Barnehagelærer er en tittel som viser direkte til profesjonens kompetanseområde og det arbeidslivsområdet utdanningen kvalifiserer for. Samsvar mellom betegnelsen på arbeidslivsområ­ det og yrkestittelen kan bidra til at barnehagen får en tydelig og selvstendig plass i utdanningssystemet." (Kunnskapsdepartementet, 2009, s. 33).

Hva synes dere om dette forslaget? Er det eventuelt andre titler som er mer dekkende for vårt samfunnsmandat?