Tredjeårsstudent Jannicke Johansen ved Høgskolen i Østfold forteller i dette intervjuet om sitt yrkesvalg.

Hvorfor valgte du å søke deg inn på førskolelærerstudiet?
Jeg valgte først og fremst førskolelærerstudiet fordi jeg vet at jeg vil jobbe med barn. Jeg synes det er fascinerende og lærerikt å jobbe med barn, og var trygg på at dette var riktig avgjørelse.
Jeg hadde i utgangspunkt begynt på barn og ungdomsarbeider, men valgte og ikke ta lærlingtiden min og gå rett over på allmennfaglig påbygning og fortsette studiene etter det.

Hvilke forventninger hadde du til studiet?
Jeg forventet å lære mye både om yrkesrollen, barn og om meg selv. Jeg forventet også å bli tryggere på meg selv som leder og formidler ovenfor andre.

Hvilke forventninger har du til studiemiljøet utover det faglige?
Jeg har forventninger om at høyskolen legger opp til aktiviteter og sosiale sammenkomster hvor man kan bli kjent med andre også utover eget studie. Her synes jeg Høyskolen i Østfold gjør en formidabel innsats, men det jeg savner er kanskje litt sosiale sammenkomster for oss førskolelærerstudenter imellom. Debatter, diskusjoner og lignende studentene imellom.

Hva skal du bruke utdannelsen til når du er ferdig?
Jeg vil først og fremst jobbe i barnehage og få erfaring på barnehagefronten. Kanskje trives jeg så godt at jeg blir her, eller kanskje blir jeg sulten på nye utfordringer igjen?

Har du en plan for din fremtidige karriere?
Som sagt føler jeg at jeg trenger mer erfaring med barnehagehverdagen før jeg kan vite hva jeg vil, men ofte har jeg en tendens til å engasjere meg for de barna som trenger litt ekstra støtte og hjelp, så kanskje blir det å jobbe mer med enkeltbarn i barnehage eller skole over tid.

Hvordan opplevde du første skoledag?
Jeg var heldig og kjente ei som skulle begynne samtidig med meg, og det var trygt og godt å kunne ha ”en hånd og holde i”. Fagmessig fikk vi god informasjon om studiet og fagene som gjorde meg trygg på at jeg hadde valgt riktig.

Hva tenker du er en barnehages viktigste oppgaver?
Jeg mener at en av barnehagens viktigste oppgaver er å legge til rette for læring og utvikling hos barna, og at barna via dette utvikler kunnskap og egen identitet alene og i samspill med andre.