Fra plan til handling i Skedsmo kommune

Med utgangspunkt i Kari Lamers rammepro­gram for sosial kompetanseutvikling, «Du og jeg og vi to!», har sju barnehager i Skedsmo kommune de jobbet med et prosjekt kalt «Fra plan til handling».

Les mer >>

Fikk økt kompetanse på flerkulturelt mangfold

Hva skjer når vi åpner opp for det flerkulturelle mangfoldet i barnehagen? To barnehager i Stavanger har deltatt i et utviklende prosjektarbeid.

Les mer >>

Noen raske kommunikasjonsteknikker

Det er gjennom kommunikasjon at du kan påvirke i hvilken retning dere skal styre

Les mer >>

Hvordan skape engasjerende møter?

Det er ikke så lett å lage en møtekultur som ivaretar alle behov, men i denne artikkelen får du noen nyttige tips på veien

Les mer >>

Optimisme – ja takk?

Det er mye å hente på å dyrke en optimistisk holdning og væremåte

Les mer >>

Pisk og gulrot fungerer (ofte) dårlig

I dagens arbeid bør motivasjonen for arbeidet være styrt av indre motivasjon

Les mer >>

Slik gjennomfører dere et godt evalueringsarbeid

Refleksjon og vurdering bidrar til at personalet kan lære noe av egen praksis, og eventuelt foreta endringer når det er behov for det.

Les mer >>

Ledere som setter spor møter motstand

Enhver organisasjon har behov for personer som stiller spørsmål, som sier og fremhever noe annet enn flertallet. Forutsetningen er at dette ikke gjøres som intrigemakeri og hvisking i korridorene, men som åpne spørsmål i felles fora.

Les mer >>

Den gode samtalen!

God kommunikasjon er en viktig suksessfaktor for å lykkes med å utvikle organisasjonen. I dialogen må du ha fokus på medarbeiderens styrker, du må være nærværende og om nødvendig ta en time-out.

Les mer >>