Hvordan finne fram til felles verdier i barnehagen?

Prosessen med å finne fram til våre felles verdier på arbeidsplassen kan startes på et personalmøte

Les mer >>

Øk nærværet i barnehagen

Det er lederens oppgave å ta med sine medarbeidere på råd og lytte til hva de har å si.

Les mer >>

Pisk og gulrot fungerer (ofte) dårlig

I dagens arbeid bør motivasjonen for arbeidet være styrt av indre motivasjon

Les mer >>

Tre raske kommunikasjonsteknikker

Kommunikasjon er uten tvil lederens viktigste redskap. Det er gjennom kommunikasjon at det skapes mening og retning i organisasjonen.

Les mer >>

Optimisme – ja takk?

Det er mye å hente på å dyrke en optimistisk holdning og væremåte

Les mer >>

Tilbakemelding fremmer et innovativt arbeidsmiljø!

Konstruktive tilbakemeldinger er viktig for nyskaping og motivasjon. Det høres enkelt ut, men hvor gode er vi på å gi og ta imot tilbakemelding? Sier du takk og lar det synke inn når du får positiv tilbakemelding? Og når du får kritikk?

Les mer >>

Slik håndterer du hissige medarbeidere

Bevar roen og lytt til det medarbeideren har å si om hva som utløser sinne

Les mer >>

Forandringer spør ikke om lov

Forandringer kommer. Alltid. De spør ikke om lov en gang. Hvordan kan vi navigere gjennom disse forandringene, slik at vi utvikler oss, hver enkelt – og sammen?

Les mer >>

Hvordan beholde de ansattes engasjement?

For å få alle på laget til å dra i samme retning, er det vktig at alle vet hvilke oppgaver din barnehage skal løse

Les mer >>