”People make the place”

Personalet er nøkkelen til kvalitet i barnehagen

Les mer >>

Skolering av assistenter - en forutsetning for kvalitet

Grunnlaget for læring og utvikling ligger i at vi klarer å skape et miljø der alle har lyst å lære, der det er spennende å finne gode løsninger og der ideer kan prøves ut.

Les mer >>

Resultatledelse gir resultater

– Ledere må ha mål, slår de fast i bydel Alna i Oslo. Alle de kommunale barnehagene er involvert i et utviklingsarbeid der resultatmål og resultatledelse er sentrale elementer, og der hver enkelt leder må sette seg personlige mål.

Les mer >>

Forslag til spilleregler for en idedugnad

På en idedugnad skaper man ideer, ikke resultater. Alle ideer er gode. Ingen må forkastes under dugnaden. Ryddearbeidet kommer etterpå.

Les mer >>

Kvalitetsutvikling av viktige områder

Skjemaet med området "Den kompetente voksne" er et eksempel på hvordan man kan strukturere utviklingsarbeidet i barnehagen.

Les mer >>

Det er mange måter å gi kritikk på.

Det er mange måter å gi kritikk på, gode måter og dårlige måter

Les mer >>

Blir man ikke sett er man ingenting

Endring er nødvendig, men kan skape motstand. Slik endringsmotstand skal man verdsette, mener Pia Katarina Halvorsen.

Les mer >>

Hvordan finne fram til felles verdier i barnehagen?

Prosessen med å finne fram til våre felles verdier på arbeidsplassen kan startes på et personalmøte

Les mer >>

Lar du deg altfor lett påvirke av andre?

Har du opplevd problemer med å få gjennomslag for dine gode idéer? Sliter du med å overtale andre?

Les mer >>