Må ikke gro inn i veggene!

Vi må ikke bli så fornøyd med oss selv at vi står helt stille. Dynamikk er helt nødvendig dersom en organisasjon og et fag skal utvikle seg, sier Tone Risvoll Kvernes.

Les mer >>

Hvordan gi kritikk til sjefen

Deter viktig at kritikk til sjefen fører til bedring, det er derfor lurt å tenke gjennom hvordan den skal gis

Les mer >>

Hvordan behandler du dine ansatte?

Er det viktig og riktig å behandle alle ansatte likt?

Les mer >>

Viktige spørsmål før endringsprosesser igangsettes

Hvilken visjon står bak endringene? Hvilke utfordringer vil vi møte? Denne artikkelen presenterer 11 fokusområder, som er avgjørende i ledelse og kommunikasjon av en organisasjon som skal gjennom endringsprosesser.

Les mer >>

Pisk og gulrot fungerer (ofte) dårlig

I dagens arbeid bør motivasjonen for arbeidet være styrt av indre motivasjon

Les mer >>

”People make the place”

Personalet er nøkkelen til kvalitet i barnehagen

Les mer >>

Forandringer spør ikke om lov

Forandringer kommer. Alltid. De spør ikke om lov en gang. Hvordan kan vi navigere gjennom disse forandringene, slik at vi utvikler oss, hver enkelt – og sammen?

Les mer >>

Å jobbe med verdigrunnlag i barnehagen

Verdigrunnlaget i barnehagen danner grunnlaget for alt arbeidet som gjøres. Å jobbe med verdier er ikke så enkelt.

Les mer >>

Kvalitetsutvikling av viktige områder

Skjemaet med området "Den kompetente voksne" er et eksempel på hvordan man kan strukturere utviklingsarbeidet i barnehagen.

Les mer >>