Syv ord ledere bør unngå

Som leder bør du veie dine ord på en gullvekt

Les mer >>

Å jobbe med verdigrunnlag i barnehagen

Verdigrunnlaget i barnehagen danner grunnlaget for alt arbeidet som gjøres. Å jobbe med verdier er ikke så enkelt.

Les mer >>

Forslag til spilleregler for en idedugnad

På en idedugnad skaper man ideer, ikke resultater. Alle ideer er gode. Ingen må forkastes under dugnaden. Ryddearbeidet kommer etterpå.

Les mer >>

Vurderingsområder

Å strukturere vurderingsarbeidet er viktig. Hva skal vurderes, når og av hvem?

Les mer >>

Må ikke gro inn i veggene!

Vi må ikke bli så fornøyd med oss selv at vi står helt stille. Dynamikk er helt nødvendig dersom en organisasjon og et fag skal utvikle seg, sier Tone Risvoll Kvernes.

Les mer >>

Ord du som leder bør unngå å bruke

Som leder vil dine ord veie tungt, det er derfor viktig å bære bevisst hvordan noen av ordene vi omgir oss med kan virke på dine medarbeidere

Les mer >>

Ledere kan lære av sine helter

Din hverdag og dine utfordringer er ikke så ulik det dine helter befatter seg med

Les mer >>

Skolering av assistenter - en forutsetning for kvalitet

Grunnlaget for læring og utvikling ligger i at vi klarer å skape et miljø der alle har lyst å lære, der det er spennende å finne gode løsninger og der ideer kan prøves ut.

Les mer >>

Vurdering i hverdagen

For å unngå for mye synsing, er det viktig med gode vurderingsrutiner. Vurdering baseres på innsamlede data. Men spørsmålet er hvilke data og hvordan vi skal skaffe dem.

Les mer >>