LØFT for en urolig gutt

Rolf er urolig. Sitter sjelden stille. Poden er ellers blid og hverken spytter, slår eller sykler på andre. Det hjelper lite når voksne ber 8-åringen være stille eller sitte rolig. Har du forslag til hvordan vi kan arbeide løsningsfokusert (LØFT) med denne gutten?

Les mer >>

Hvordan fremme medvirkning i barnehagen?

«Personalets holdninger, etiske bevissthet og evne til selvinnsikt vil være avgjørende for i hvilken grad man lar barna medvirke».

Les mer >>

Den gode barnehagen og foreldresamarbeid

I hvor stor grad vektlegger førskolelærere samarbeidet med foreldrene?

Les mer >>

Pedagogisk dokumentasjon – en hjørnestein i virksomheten

Pedagogisk dokumentasjon er en viktig del av hverdagen for denne barnehagen

Les mer >>

Snakk om bildet 8 - Å få være med

Hvordan kan vi sikre at alle barn har noen å leke med? Dette er et av mange spørsmål som kan gjøre seg gjeldende ved refleksjon rundt disse bildene.

Les mer >>

Samtale som demokrati

Snakker vi med barna eller snakker vi mest til dem?

Les mer >>

Trygghet det viktigste i tilvenningen

Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.

Les mer >>

Referat fra et møte

Fire barn ble invitert til et møte om å være ny i barnehagen.

Les mer >>

Følelsesskolen del 6 – Ro

Følelser stjeler energi. Det ”koster” å stå i sterke følelsesutrykk, og vi har behov for å hvile innimellom.

Les mer >>